Megalakult az RTK HÖK új választmánya

2018. december 10-én megalakult a 2018/19. évi RTK Hallgatói Önkormányzat. Kosztrihán Dávid, az NKE Egyetemi hallgatói önkormányzat elnöke részvételével az alakuló ülésen megválasztásra került az elnöki, alelnöki, illetve az irodavezetői tisztségviselő, a referensi pozíciókat érintő változásokról januárban fogunk dönteni.

Az egyetemen a hallgatói önkormányzatoknak nagyon fontos szerepe van. Az ebben a szervezetben tevékenykedő hallgatók azon dolgoznak, hogy hallgatótársaik érdekeit képviseljék, egyetemi éviket változatosabbá, színesebbé tegyék különböző programok szervezése által. Az NKE Rendészettudományi Karán az érdekképviseleti szervezet színvonala folyamatosan nő. Ennek egyik oka, hogy a rengeteg kötelezettség mellett, az itt tevékenykedő tisztjelöltek szeretik a munkájukat és élvezik végezni azt, ami elengedhetetlen az igényes és jó munkához. Igyekszünk a korlátaink ellenére is megfelelni mind a hallgatóknak és mind az elöljáróink felé.

A 2018/19-es tanévben az RTK-n választásokat hirdettünk, mely mandátumok számát 15 főben határoztuk meg. Az első évfolyamból négy főnek, második évfolyamból 5 főnek, illetve a harmadik évfolyamból 6 főnek hirdettünk helyet. A 15 helyre 21 jelentkező volt, mely az elmúlt évek legmagasabb számú jelentkezése. A jelentkezés november 7-től 15-ig zajlott. Először is a kért dokumentumokat kellett megküldeni és ezáltal érvényesíteni a jelentkezést. Ezt követte a Jelöltállítási fórum, amely november 19-én került megrendezésre, az RTK Kollégium Multimédiás termében, ahol a jelöltek bemutatkoztak, terveikről számot adtak és a felmerülő kérdésekre választ adtak. A szavazás november 19. és 25. között zajlott. Az eredményhirdetésre november 27-én került sor.

A harmadév összetételében nem történt változás, a másodév tagjai is maradtak, viszont plusz egy fővel bővült, idén itt volt a legnagyobb verseny a jelentkezés során. Az elsősök közül 6 jelentkező közül 4-en kerültek be.

A szervezet elnöke Tasnádi Bence, általános alelnöke Gelencsér Gábor Dániel, gazdálkodási és szociális ügyekért felelős alelnök pedig Bodnár Alexandra marad.

Továbbra is Szóládi Georgina a szálló ügyekért felelős referens, Lencse Petra az oktatási és tudományos ügyekért felelős referens, Czoka Bianka a médiáért és kommunikációs ügyekért felelős referens, Simon Dániel a rendezvényekért és kultúráért felelős referens, Krajnyák Patrik a nemzetközi ügyekért felelős referens, Obbágy Tamás sportügyekért felelős referens; Harkai Dorina az irodavezető, valamint választmányi tagként tevékenykedik Alexa Dániel, Ferenczi Tamás, Vass Bianka, Sipos Adrienn és Farkas Barbara.

Célunk az, hogy fejlődjünk, illetve az NKE-n működő hallgatói önkormányzatokkal megfelelő kapcsolatot ápoljunk és összehangoltan tudjunk együtt dolgozni, működni. A továbbiakban is szeretnénk a lehetőségeinkhez mérten a hallgatói ügyekben eleget tenni! Az új tagokat a legjobb tudásunk átadásával igyekszünk majd felkészíteni és segíteni őket. Ahhoz, hogy a szervezetünk jól működjön, hatékony tudjon maradni, szükségünk van a TI visszajelzéseitekre, illetve támogatásotokra, együttműködésetekre. A felmerülő problémákkal továbbra is nyugodtan keressetek minket!

RTK HÖK

 

Az RTK HÖK elérhetőségei

E-mail cím: nkertkhok@gmail.com

Facebook oldal: https://www.facebook.com/rtkhok/ profil: https://www.facebook.com/profile.php?id=100015788140443

Honlap: https://ehok.uni-nke.hu/kari-hallgatoi-onkormanyzatok/rtk-hallgatoi-onkormanyzat/rtk-hallgatoi-onkormanyzat-bemutatkozas