VTK HÖK Bizottságok

Diákjóléti Bizottság

A Diákjóléti Bizottság feladatkörébe tartoznak, a rendszeres és rendkívüli szociális ösztöndíjak megítélése. Ezen ösztöndíjak pontozása és az összegek meghatározása után a Bizottság előterjeszti a Hallgatói Tanulmányi Vizsga és Szociális Ügyek Bizottságának, mellyel együtt véglegesítik a pontszámokat, és a meghatározott összegeket. A Diákjóléti Bizottság elnöke hetente egy órában hivatalos fogadóórát tart a HÖK irodában, hogy a hallgatók könnyebben kapcsolatba léphessenek vele. A Bizottságnak beleszólása, véleményezési joga van a Hallgatói Térítési- és Juttatási Szabályzat változásaiban. Ezeken kívül szoros kapcsolatot ápol a Víztudományi Kar Hallgatói Önkormányzatának tagjaival, a többi Bizottsággal, az egyetemi kari Hallgatói Önkormányzatokkal, illetve az Egyetemi Hallgatói Önkormányzattal. Együttműködik, és kapcsolatot ápol a Gazdasági, illetve a Dékáni Hivatallal, emellett elérhetőségben van az Oktatási Rektorhelyettessel. A Diákjóléti Bizottság célja továbbá, hogy a hallgatói életet megkönnyebbítse, és a szociális ügyek könnyebbé tétele.

Tagok

Elnök: Drexler Csaba

Helyettes: Homoki-Nagy Simon

Titkár: Nyitrai Patrik

Tagok:

Szabó Péter

Mészáros Dániel

 

Kollégiumi Bizottság

A Beszédes József Kollégium Kollégiumi Bizottsága azért jött létre, hogy a kollégium lakóinak érdekeit szolgálja. A kollégisták bármilyen nemű problémáinak megoldására készen állunk, vagy ha nem mi vagyunk illetékesek az adott helyzetben, a megfelelő helyre irányítjuk őket. Folyamatos kapcsolattartás keretében tájékoztatjuk az őket érintő intézkedésekről, illetve változásokról, hibákról, esetleges karbantartási munkákról. A házirend és a kollégiumi szabályzat megsértése esetén a szükséges intézkedések megtétele is feladatink közé tartozik. A lakóknak rendszeresen szervezünk programokat a kollégiumon belül és azon kívül is, melyek leginkább közösségkovácsoló, illetve szórakoztató jellegűek. A Kollégiumi Bizottság tagjai olyan hallgatók, akik szívükön viselik a kollégiumi élet mindennapjait. Arra törekszünk, hogy minden lakó megkapjon minden lehetőséget arra, hogy tanulmányait zavartalanul végezhesse és emellett kikapcsolódásra is alkalma adódjon. Céljaink közt szerepel a lakókörnyezetünk állapotának megőrzése, és annak folyamatos javítása, fejlesztése. Fontosnak tartjuk, hogy a hallgatók zavartalanul és kellemes légkörben töltsék a mindennapjaikat továbbá minél színesebb lehetőségeket igyekszünk biztosítani szabadidejük eltöltésére.

Elnök: Kapitány Szabolcs

Helyettes: Kardos Anett

Titkár: Süge Mátyás Atilla

Tagok:

Falusi Fanni

Rácz Angelika

Kollár Ádám

 

Tanulmányi Bizottság

A Tanulmányi bizottság feladata a hallgatók érdekeinek képviselete tanulmányi ügyekben, valamint tájékoztatást adni oktatási ügyekben. A bizottság azért jött létre, hogy a hallgatóktól érkező panaszokat kivizsgálja, a felmerülő problémák megoldásában segítséget nyújtson. Feladatunk továbbá a Hallgatói Önkormányzat és a kari vezetés által kezdeményezett kari Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatmódosítások véleményezése, valamint együttműködése a Karon lévő Tudományos Diákkörökkel. Ezzel is hozzájárulva, hogy hallgatók zökkenőmentesen végezhessék tanulmányaikat.

Elnök: Erdelecz György

Helyettes: Lőrincz István Soma

Titkár: Homoki-Nagy Simon

Tagok:

Kollár Ádám

Huncsik Dániel

 

Sport-és Kulturális Bizottság

Mindennapi életünkben a sport mind hobbi, mind kikapcsolódás terén kiemelkedő szerepet tölt be. Amellett, hogy szükséges az egészségünk megőrzéséhez, a sport nem csak fizikailag erősít, de szellemileg is táplál, így segít az élet mindennapi problémáinak leküzdésében. Csak úgy, mint a barátok támogató ereje. A baráti kapcsolatok kialakítására pedig a legjobb lehetőség a hallgatói programok széles választéka, melyek a tanulás okozta fáradalmakat is segítenek kipihenni. A Sport és Kultúra Bizottság azért jött létre, hogy igyekezzen megfelelő mennyiségű és minőségű programokat és sportlehetőséget szervezni a hallgatóknak, kielégítve igényeiket gólyától a végzősig.

Elnök: Huncsik Dániel

Alelnök: Kollár Ádám

Titkár: Lőrincz István Soma

Tagok:

Homoki-Nagy Simon

Kiss Patrik

Barna Máté

 

NKE VTK HÖK