VTK HÖK Bizottságok

Diákjóléti bizottság

Bemutatkozás: A Diákjóléti Bizottság feladatkörébe tartoznak, a rendszeres és rendkívüli szociális ösztöndíjak megítélése. Ezen ösztöndíjak pontozása és az összegek meghatározása után a Bizottság előterjeszti a Hallgatói Tanulmányi Vizsga és Szociális Ügyek Bizottságának, mellyel együtt véglegesítik a pontszámokat, és a meghatározott összegeket. A Diákjóléti Bizottság elnöke hetente egy órában hivatalos fogadóórát tart a HÖK irodában, hogy a hallgatók könnyebben kapcsolatba léphessenek vele. A Bizottságnak beleszólása, véleményezési joga van a Hallgatói Térítési- és Juttatási Szabályzat változásaiban. Ezeken kívül szoros kapcsolatot ápol a Víztudományi Kar Hallgatói Önkormányzatának tagjaival, a többi Bizottsággal, az egyetemi kari Hallgatói Önkormányzatokkal, illetve az Egyetemi Hallgatói Önkormányzattal.

Együttműködik, és kapcsolatot ápol a Gazdasági, illetve a Dékáni Hivatallal, emellett elérhetőségben van az Oktatási Rektorhelyettessel.

A Diákjóléti Bizottság célja továbbá, hogy a hallgatói életet megkönnyebbítse, és a szociális ügyek könnyebbé tétele.

 

Tagok – Beosztásuk:

Nagy Zétény - Elnök

Szücs Andrea – Alelnök

Hagymási Szabina- Titkár

Márki Péter– Tag

 

Kollégiumi bizottság

Bemutatkozás: A Beszédes József Kollégium Kollégiumi Bizottsága azért jött létre, hogy a kollégium lakóinak érdekeit szolgálja. A kollégisták bármilyen nemű problémáinak megoldására készen állunk, vagy ha nem mi vagyunk illetékesek az adott helyzetben, a megfelelő helyre irányítjuk őket. Folyamatos kapcsolattartás keretében tájékoztatjuk az őket érintő intézkedésekről, illetve változásokról, hibákról, esetleges karbantartási munkákról. A házirend és a kollégiumi szabályzat megsértése esetén a szükséges intézkedések megtétele is feladatink közé tartozik. A lakóknak rendszeresen szervezünk programokat a kollégiumon belül és azon kívül is, melyek leginkább közösségkovácsoló, illetve szórakoztató jellegűek. A Kollégiumi Bizottság tagjai olyan hallgatók, akik szívükön viselik a kollégiumi élet mindennapjait. Arra törekszünk, hogy minden lakó megkapjon minden lehetőséget arra, hogy tanulmányait zavartalanul végezhesse és emellett kikapcsolódásra is alkalma adódjon. Céljaink közt szerepel a lakókörnyezetünk állapotának megőrzése, és annak folyamatos javítása, fejlesztése. Fontosnak tartjuk, hogy a hallgatók zavartalanul és kellemes légkörben töltsék a mindennapjaikat továbbá minél színesebb lehetőségeket igyekszünk biztosítani szabadidejük eltöltésére.

 

Tagok – Beosztásuk:

Bense Marcell - Elnök

Juhász Dorka - Alelnök

Moldván Dorina - Titkár

Aliyu Yusuf Abdullahi - Tag

 

Tanulmányi bizottság

Bemutatkozás: A Tanulmányi Bizottság azért jött létre, hogy a hallgatók a tanulmányaikkal kapcsolatos kérdéseikre és az azzal kapcsolatosan felmerülő problémáikra gyors és szakszerű válaszokat, megoldásokat kapjanak. A Tanulmányi Bizottság állandó feladata a hallgatóság érdekeinek képviselése, a hallgatók tájékoztatása az aktuális oktatási ügyekkel kapcsolatban. A Tanulmányi Bizottság további feladata, hogy véleményezze a kari vezetés és a Hallgatói Önkormányzat által kezdeményezett kari Tanulmányi- és Vizsgaszabályzat módosításait, valamint, hogy szoros kapcsolatot tartson a karon lévő Szakkollégiummal. Mindezen feladatok gyors és precíz ellátásával a Tanulmányi Bizottság biztosítja a hallgatók számára, hogy a tanulmányaik sikerességét semmilyen külső tényező ne befolyásolja negatív irányba, csak a saját tudásuk és szorgalmuk legyen mérvadó az eredményességük tekintetében.

 

Tagok – Beosztásuk:

Szabó Tamás - Elnök

Balogh Levente - Alelnök

Juhász Dorka - Titkár

Moldván Dorina - Tag