HHK HÖK Elérhetősége

Facebook oldal: https://www.facebook.com/nke.hhk.hok.2019/

Központi e-mail cím:  hhk.hok@uni-nke.hu

Instagram:  https://www.instagram.com/nkehhkhok/

Irodánk: 1101 Budapest, Hungária krt. 9-11., IMO épület, 1. emelet

A 2021/2022. évi Választmány tagjai

 

Rozs József | Katonai vezető szak IV.

Elnök

Elérhetőség: Rozs.Jozsef@uni-nke.hu

„Sziasztok! Rozs József harmadéves honvédtisztjelölt vagyok, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar, Katonai vezetői szak, lövész specializációjának hallgatója. Harmadik éve vagyok jelen a kar Hallgatói Önkormányzatában, korábban megbízott tagként figyeltem meg a dolgokat és vettem részt a feladatokban, idén, 2019-ben viszont elérkezettnek láttam az időt arra, hogy nagyobb szerepet vállaljak. Tanulva a korábban látott hibákból, egy olyan szervezet létrehozását tűztem ki célul, ami lehetővé teszi a HHK becsatlakozását az NKE vérkeringésébe, ahol megnyerjük a hallgatótársaink bizalmát nem csak egyéni, hanem szervezeti szinten is, így bármikor bizalommal fordulhatnak hozzánk bármilyen témában. Az utánpótlás képzése is biztosítva van, illetve a szervezet belső és külső kommunikációja is egy teljesen más, magasabb szintre kerül. Terveim szerint havi szinten fogunk a honvéd tisztjelöltek kedvére tenni egy-egy rendezvénnyel, kulturális programokkal vagy sporteseményekkel. Így mindenki megtalálja a maga érdeklődési körének megfelelőt. A cél ezzel az, hogy megmozdítsuk a honvéd tisztjelölteket és egy sokkal közvetlenebb, aktívabb hallgatói közösséget hozzunk létre a HHK-n. Egy új, pozitív HHK HÖK „Brand” kiépítése a célom, ahol a „hökösökre” mint barátokra és segítő társakra gondolhatnak majd a honvéd tisztjelöltek, nem pedig a korábbi előítéletek alapján vélekednek rólunk.”

 

Erdős Orsolya | Nemzetközi biztonság- és védelempolitika szak II.

Gazdálkodási és szociális ügyekért felelős alelnök

Elérhetőség: Erdos.Orsolya@uni-nke.hu

„Sziasztok! Erdős Orsolya vagyok, másodéves biztonság- és védelempolitikai alapszakos hallgató, 2021 áprilisától a Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Hallgatói Önkormányzatának gazdálkodási- és szociális ügyekért felelős alelnöki tisztségét töltöm be. Feladatkörömből kifolyólag a hallgatókat érintő szociális ügyekkel, ösztöndíjakkal, pályázatokkal foglalkozom, a kari HÖK rendezvényeinek gazdasági oldala mellett. Célom, hogy jobbá tegyem az NKE-s éveinket, és bízom benne, hogy ebben nem csak én lehetek segítségetekre, hanem civil és hivatásos hallgatótársaim is partnerek lesznek ebben. Forduljatok hozzám bizalommal, kérdéseitekkel, észrevételeitekkel keressetek bátran!”

 

Ádám Balázs | Katonai vezetői szak III.

Tanulmányi ügyekért felelős alelnök

Elérhetőség: Adam.Balazs@uni-nke.hu

„Sziasztok! Ádám Balázs harmadéves honvéd tisztjelölt vagyok, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar, katonai vezető szak, műszaki specializációjának hallgatója. A hallgatói önkormányzatban első éve vagyok választmányi tag. Jelenleg a HHK HÖK Tanulmányi ügyekért felelős alelnöki, illetve a Tanulmányi Bizottság elnöki pozíciókat töltöm be. Feladatom a karunkon speciálisan jelenlevő hallgatói rangsor évfolyamonkénti vezetése, a hallgatók tanulmányi problémáinak, panaszainak kivizsgálása, majd megoldása és a hallgatók tájékoztatása tanulmányaik során a lehetőségeikről, illetve a kötelezettségeikről. Célom, a hallgatókkal egy közvetlenebb kapcsolat kiépítése annak érdekében, hogy időben jelezzék az esetleges kérdéseiket és problémáikat, hogy azokat a kellő időben együtt meg tudjuk oldani.”

 

Varga Petra | Nemzetközi biztonság- és védelempolitika mesterszak I.

Irodavezető

Elérhetőség: Varga.Petra@uni-nke.hu

„Sziasztok! Varga Petra vagyok a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Nemzetközi biztonság- és védelempolitika első éves mesterszakos hallgatója. Legfőbb feladatom az elnökünk munkájának támogatása, a szükséges dokumentumok megírása és kezelése, illetve a HÖK működésének átfogó segítése. Normál helyzetben az irodánk rendjének kialakítása és annak megtartása is a feladataim közé tartozik, sajnos ezt a részét még nem gyakorolhattam a pozíciómnak, de remélhetőleg a hamarosan erre is kerülhet. Célom, hogy társaim munkáját a lehető legnagyobb mértékben segítsem annak érdekében, hogy egy összeszedett és jó csapat képviselhesse hallgatótársaink érdekeit.”

 

Pallai Vivien Alexandra | Katonai logisztika szak III.

Kommunikációs és médiareferens

Elérhetőség: Pallai.Vivien.Alexandra@uni-nke.hu

„Sziasztok! Pallai Vivien Alexandra, harmadéves honvéd tisztjelölt vagyok, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar, Katonai logisztika szak, hadtáp specializációjának hallgatója. Fő feladataim közé tartozik a kari HÖK kommunikációval kapcsolatos munkájának tervezése, szervezése, valamint az online felületeink kezelése, hogy az információ áramlása biztosítva legyen az Egyetemi Szervezeti Egységek és a hallgatók között. Célom, hogy a hallgatótársaimon segítsek, meghallgassam őket, hogy tudják a véleményük fontos, hiszen a legfőbb feladatunk, hogy még kellemesebbé tegyük a mindennapokat, kulturális és oktató jellegű rendezvényekkel fűszerezve. Szívesen fogadok bármilyen ötletet, kérést, annak érdekében, hogy minél jobb légkört alakíthassunk ki a hallgatótársaim segítségével!”

 

Grajzel Sáron | Katonai vezetői szak III.

Közösségszervező referens

Elérhetőség: Grajzel.Saron@uni-nke.hu

„Sziasztok! Grajzel Sáron vagyok katonai vezető szakos hallgató. Második éve vagyok tagja a Hallgatói Önkormányzatnak, a tavalyi évben sportreferensként, az idei évtől pedig közösségszervezésért felelős referensként azon dolgozom, hogy minél több és élvezetesebb programokkal tegyünk színesebbé a hallgatók mindennapjait! Ha bármi kérdésed, észrevételed vagy ötleted van az ilyen programokkal kapcsolatban, keress meg nyugodtan.”

 

Csengeri Dániel | Nemzetközi biztonság- és védelempolitika szak II.

Kollégiumi ügyekért felelős referens

Elérhetőség: Csengeri.Daniel@uni-nke.hu

„Sziasztok! Csengeri Dániel másodéves nemzetközi biztonság és védelempolitika alapszakos hallgató vagyok, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Karán. A választmányban a kollégiumi ügyekért felelős referensi pozíciót töltöm be. Tisztségemből eredő feladataim közé tartozik a civil hallgatók kollégiummal kapcsolatos ügyeinek segítése, és a honvédtisztjelöltek szállóügyekkel kapcsolatos ügyeinek koordinálása. Bátran és bizalommal fordulhattok hozzám akár ilyen jellegű problémákkal, észrevételekkel, akár általánossabb kérdésekkel.”

 

Csáki Lilla | Nemzetközi biztonság- és védelempolitika szak I.

Választmányi tag

Elérhetőség: Csaki.Lilla@uni-nke.hu

„Sziasztok! Csáki Lilla, első éves nemzetközi- biztonság és védelempolitika alapszakos hallgató vagyok, idéntől a HHK HÖK külddöttgyűlési delegáltja. Célom a hallgatók és a kar közötti kommunikáció elősegítése, valamint társaim egyetemi éveinek segítése, érdekeinek képviselete, napjaik színesebbé tétele, hogy mindannyian egy összetartó, jól működő közösség tagjai lehessünk. Igyekszem mindenki problémáit, ötleteit meghallgatni, és bíztatok mindenkit arra, hogy bizalommal forduljon hozzánk!”

 

Haiszky Edina Julianna | Nemzetközi biztonság- és védelempolitika szak III.

Választmányi tag

Elérhetőség: Haiszky.Edina@uni-nke.hu

„Haiszky Edina Julianna vagyok, harmadéves nemzetközi biztonság-, és védelempolitika alapszakos hallgató, a Biztonságpolitikai Szakkollégium Diákbizottságának elnöke és a HHK HÖK választmányi tagja. Az egyik fő célkitűzésem, hogy a karon tanuló hivatásos és civil hallgatók -sporteseményeken, szabadidős rendezvényeken, szakkollégiumi kurzusokon keresztül- közelebb kerüljenek egymáshoz, egy összetartó és jó közösség alakuljon ki. Így elérve, hogy minden HHK-s, egy az egyetemi világban egyedi képzésben részesüljön, amely meghatározó színfoltja lesz a szürke tanulással töltött hétköznapoknak.”

 

Hatvani Zsombor | Katonai vezető szak III.

Választmányi tag

Elérhetőség: Hatvani.Zsombor@uni-nke.hu

„Sziasztok! Hatvani Zsombor harmadéves, katonai vezető alapszakos hallgató vagyok. Tanulmányaimat felderítő specializáción folytattam és 2021-től a HHK HÖK egyik tagjának is mondhatom magam. Korábban is megvoltak, azok az ambícióim, hogy jelentkezzek a HÖK-be, de most tudatosult bennem igazán, hogy itt az idő tenni a hallgatók érdekeiért. Jelenleg választmányi tagként és Szenátusi jelöltént segítem elő a HÖK mindennapi munkáját, de a következő ciklustól akár magasabb pozíciókban is szívesen látnám magam. Célom az, hogy a HHK hírnevét és tekintélyét emeljem a HÖK által szervezett programok, hallgatótársaink segítése által. További célként tűztem ki a civil és hivatásos hallgatók közti kapcsolat kiépítését is.”

 

Méhes Roland | Katonai vezető szak I.

Választmányi tag

Elérhetőség: Mehes.Roland@uni-nke.hu

„Méhes Roland első éves honvéd tisztjelölt vagyok, a katonai vezetői szak hallgatója. A HHK HÖK választmányi tagjaként első sorban a többi tag munkaját segítem. Szeretnénk az egyetemi életet színesebbé tenni, a hivatásos és civil hallgatókat összekovácsolni és az egyetemi polgárok érdekeit képviselni.”

NKE HHK HÖK