HHK HÖK Bizottságok

Diákjóléti Bizottság

Elérhetőség: Erdos.Orsolya@uni-nke.hu

Elnök: Erdős Orsolya

A Diákjóléti Bizottság legismertebb feladata a kar civil hallgatói számára elérhető rendszeres szociális támogatás elbírálása, továbbá ők felelnek az alaptámogatásokért, a kiemelt tanulmányi ösztöndíjakért, valamint a különböző, a HHK HÖK által szervezett rendezvények pénzügyi forrásaiért.  A Diákjóléti Bizottság foglalkozik továbbá az egyéb hallgatói juttatások vizsgálatával, valamint képviseli a hallgatók érdekeit a Tanulmányi Osztály irányába, és folyamatos kapcsolatban áll velük.

 

Kollégiumi Bizottság

Elérhetőség: Csengeri.Daniel@uni-nke.hu

Elnök: Csengeri Dániel

A Kollégiumi Bizottság a kar civil hallgatóinak az Orczy Úti Kollégiumba történő be- és kiköltözéséért, illetve a problémamentes bentlakásukért felel, valamint a hivatásos hallgatók szállóügyeivel kapcsolatos kérdésekkel foglalkozik.

 

Tanulmányi Bizottság

Elérhetőség: Adam.Balazs@uni-nke.hu

Elnök: Ádám Balázs

A Tanulmány Bizottság tagjai felelnek a hallgatók tanulmányi és oktatással kapcsolatos ügyeinek intézéséért és segítéséért. Kapcsolatot tartanak az oktatók és a hallgatók között a problémák minél gyorsabb orvoslása érdekében. A Tanulmányi Bizottság feladata az évfolyamrangsorok felállítása a honvéd tisztjelöltek esetében, valamint az ehhez szükséges sport, tanulmányi, parancsnoki pontok begyűjtése. A Tanulmányi Bizottság további feladata a magasabb ösztöndíjra jelölhető honvéd tisztjelöltek tanulmányi feltételek és a rangsor alapján történő kiválasztása.

 

NKE HHK HÖK