Vers-, novella-, és fotópályázat

 

 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzat és Ludovika Egyetemi Színpad

 

Az NKE Egyetemi Hallgatói Önkormányzata és a Ludovika Egyetemi Színpad pályázatot ír ki „A béke szigete” témakörben az alábbiak szerint.

Várjuk az egyetem bármely hallgatójától az egyedi, színvonalas vers-, novella-, és fotópályázatokat, amelyek még nem voltak publikálva és eddig még nem jelentek meg semmilyen platformon.

 

I. A pályázat alapadatai

Cím: Vers-, novella-, és fotópályázat

Kiíró: NKE Egyetemi Hallgatói Önkormányzat; Ludovika Egyetemi Színpad

Határidő: 2023. 12. 17. éjfél

Tárgymutató: pályamunkák „A béke szigete” témában

 

II. A pályázatok befogadásának formai és tartalmi feltételei

1. A pályamunkáknak „A béke szigete” témához kell kapcsolódniuk.

2. A pályázat benyújtása díjmentes, a pályázathoz nevezési díj nem tartozik.

3. A pályázók kizárólag olyan pályamunkákat nyújthatnak be, amelyek még nem voltak publikálva, és még nem jelentek meg semmilyen más platformon.

4. A pályamunkák tartalma nem lehet jogsértő és nem sértheti a pályázat kiírója, valamint harmadik személyek szerzői, személyiségi és adatvédelmi jogait, egyéb jogos érdekeit; nem lehet továbbá közízlést vagy közerkölcsöt sértő; nem tartalmazhat trágár vagy gyűlölet keltésére alkalmas kifejezéseket.

5. Három kategóriában lehet benyújtani pályamunkákat: I. Vers; II. Novella; III. Fotó; A pályázók maximum két kategóriában nyújthatnak be pályamunkákat.

6. Versek és novellák formai követelményei:

    • A pályázat kiírója nem határozta meg a versek és novellák terjedelmi feltételeit. Szabadon választott hosszúságú pályaműveket lehet a pályázatra beküldeni.

7. Fotók formai követelményei:

    • A pályázaton manipulált képek nem indulhatnak.

    • Nem számít manipulációnak a hagyományos fotográfiai korrekció, így a színek, tónusok és a fényerő beállítása, illetve a felvétel közben keletkezett technikai hibák eltávolítása.

    • Manipulációnak számít, és kizárást von maga után, a képek tartalmának megváltoztatása, vagyis képi elemek utólagos eltávolítása vagy hozzáadása egy képhez (beleértve a mesterséges intelligencia használatát is).

    • A pályázaton legalább 2 MB méretű képpel lehet pályázni.

III. A verspályázat benyújtásának módja

A pályaműveket e-mailen, a pályázatokat jelölő jeligével a Deak.Melinda.Zora@uni-nke.hu címre kérjük eljuttatni. Kérjük, hogy ne feledkezzen meg az pályázat kategóriáját, illetve az eléréshez szükséges név, e-mail cím és telefonszám megadásáról sem!

IV. A verspályázatok elbírálása

Amennyiben a verspályázat a jelen kiírásnak és útmutatásnak nem felel meg, az a pályázó formai okokból történő kizárását eredményezheti, pályaműve érdemi elbírálásra nem kerül.

Az érvényes verspályázatokat érdemben a beérkezési határidő után az NKE EHÖK által erre felkért szakmai zsűri bírálja el.

V. A verspályázat díjnyertes alkotásainak felhasználása

A zsűri által kiválasztott legjobb pályamunkákat a Kiíró az általa választott több médiaplatformján is nyilvánosságra hozhatja, illetőleg azt nyilvános előadás keretében előadhatja, nyilvánossághoz közvetítheti sugárzással vagy más módon terjesztheti. Az NKE Egyetemi Hallgatói Önkormányzata vállalja, hogy dobogós pályázatokat közzéteszi az EHÖK Facebook oldalán, illetve az Egyetem folyóirataiban.

VI. Beérkezési határidő: 2023.12.17. éjfél

VII. Eredményhirdetés:

Az eredményhirdetés időpontjáról és helyszínéről a későbbiekben, a pályázat kiírására szolgáló Facebook eseménynél adunk tájékoztatást.

VIII. A dobogós pályamunkák díjazása:

Minden kategóriában:

1. helyezettek: 10 ezer forint értékű könyvutalvány.

2. helyezettek: 8 ezer forint értékű könyvutalvány.

3. helyezettek: 5 ezer forint értékű könyvutalvány.

Különdíj: 5 ezer forint értékű könyvutalvány.