HÖK: hallgatók a hallgatókért!

„A felsőoktatási intézményekben a hallgatói érdekek képviseletére - a felsőoktatási intézmény részeként - hallgatói önkormányzat működik. A hallgatói önkormányzatnak minden hallgató tagja, választó és választható.”(NFTV 60§ (1))

„Az Önkormányzat a demokratizmus, a pluralizmus, a törvényesség, az átláthatóság és a jóhiszeműség elvei szerint felépülő és működő, politikai pártoktól független önigazgató szervezet, mely fő feladataként a hallgatók érdekképviseletét látja el egyetemi és kari szinten, valamint támogatja az Egyetemen működő egyéb hallgatói szervezetek működését.” (EHÖK Alapszabály 2.§)

 

Célunk & hivatásunk

A Hallgatói Önkormányzat elsődleges célja és kiemelkedő fontosságú feladata a hallgatók érdekképviseletének biztosítása. Az egyetem fontos döntéshozó és véleményező testületei – mint például a Szenátus és a Kari Tanács, valamint a hallgatók ügyeivel foglalkozó bizottságok (Hallgatói Tanulmányi-, Vizsga- és Szociális Ügyek Bizottsága, Hallgatói Jogorvoslati Bizottság, Kreditátviteli és Validációs Bizottság) - munkájában mind aktív részt vállalnak a hallgatói önkormányzati képviselők, hogy az egyetemi döntések a hallgatói érdekeknek megfelelően és jogaik maximális figyelembevételével szülessenek. Segítjük a hallgatók egyetemmel kapcsolatos tanulmányi és szociális ügyeinek megoldását, illetve elvégezzük a hallgatók egyetemhez kötődő egyéb tevékenységének szervezését. A hallgatói közélet meghatározó alakítói is vagyunk, a hallgatói mindennapok színesítéséért és az egyetemi évek tartalommal és élménnyel való megtöltéséért is felelünk.

 

Miért és mikor forduljatok a HÖK-höz?

A Hallgatói Önkormányzatban elsődleges feladatunk, hogy a hallgatók jogait védjük. Ha tehát úgy érzitek, hogy egy oktató a szabályzatoknak nem megfelelően járt el egy titeket érintő ügyben, akkor nyugodtan forduljatok a HÖK-höz problémáitokkal, észrevételeitekkel, kérdéseitekkel és javaslataitokkal. Mindent megteszünk, hogy megoldjuk!

Ezen kívül a HÖK számos, az egyetemi éveitek alatt rendkívül fontos lehetőség és esemény koordinálásának a megbízottja. Különböző bizottságainkkal, mint például a Diákjóléti Bizottság vagy a Kollégiumi Bizottság, valószínűleg találkozni fogtok, hiszen ők azok, akik a rendszeres szociális támogatás pályázatát kezelik, illetve koordinálják a kollégiumi beköltözést és a felvételi eljárást.

A hivatalos ügyek mellett a hallgatói szervezet feladata a közösségi élet szervezése is. A rendezvények, programok szervezésének célja, hogy lehetőséget biztosítsanak egyetemi éveitek minél tartalmasabb eltöltéséhez, hogy a képzés befejeztével mosolyogva gondoljatok vissza az itt eltöltött időre. Remek lehetőséget biztosítanak ezek a rendezvények a különböző karok hallgatói számára a megismerkedésre, az egyetemi hallgatói integráció erősítésére. Az NKE EHÖK számos rendezvény szervezése mellett (NKE Gólyatábor, NKE Gólyabál, NKE Gyűrűavató Bál, NKE VIBES, NKE Borkollégium) a Forum Publicum hallgatói magazin kiadója. Havonta megjelenő magazinunkban a hallgatókat érintő és érdeklődésükre számot tartó beszámolókkal, interjúkkal és fotóriportokkal találkozhatnak az olvasók.

Bármilyen felmerülő kérdés esetén forduljatok hozzánk bizalommal!

 

Elérhetőségeink: