Rendezvényszervezés

Az EHÖK rendezvényszervezésért felelős referensének feladat- és hatáskörébe tartozik: 

  • Az EHÖK rendezvényszervezési tevékenységének – kivételt képeznek ez alól a kiemelt hallgatói rendezvények – szervezése és koordinálása; 

  • A kari részönkormányzatokkal való kapcsolattartás és együttműködés a EHÖK rendezvényszervezési tevékenységével összefüggően; 

  • Az EHÖK éves rendezvénytervének és negyedéves módosításainak összeállítása együttműködve a kari részönkormányzatokkal, az EHÖK gazdasági elnökhelyettesével és az EHÖK általános elnökhelyettesével; 

  • Az egyetemi szervezeti egységekkel és az NKE Campus XXI. Szolgáltató Nonprofit Kft.-vel való kapcsolattartás és együttműködés az EHÖK rendezvényszervezési tevékenységével összefüggően; 

  • A kiemelt hallgatói rendezvények és az EHÖK Elnöki Kabinet szervezésében megvalósuló rendezvények esetében a meghívotti listák elkészítése; 

  • Az EHÖK rendezvényszervezési tevékenységével összefüggő dokumentumok iratkezelése és aktakezelése az egyetemi szervezeti egységek között; 

  • Az EHÖK rendezvényszervezési tevékenységével összefüggő NKOH engedélyek elkészítése; 

 

NKE EHÖK tisztségviselő: Balsai Dorottya, Rendezvényszervezésért felelős referens

E-mail cím: Balsai.Dorottya@uni-nke.hu

A rendezvényszervezés kapcsán forduljatok hozzá bizalommal!