Nemzetközi tanulmányok

Az EHÖK nemzetközi elnökhelyettes fő feladatai közé tartozik a folyamatos kapcsolattartás az egyetem nemzetközi ügyekért felelős személyeivel és a HÖK kari részönkormányzatok külkapcsolati referenseivel. Tisztában kell lennie az állandóan megújuló nemzetközi lehetőségekkel, melyekről részletes beszámolót készít és azok tartalmát közzé teszi az egyetem összes hallgatójával. Képviseli az EHÖK-öt a különféle nemzetközi témájú előadásokon.

A karok vezetőinek feladatszabása szerint aktívan részt vesz az egyetemi rendezvények szervezői munkájában. A kapott feladatokat leosztja a kari részönkormányzatok külkapcsolati referenseinek, visszajelzéseiket összegzi és továbbítja az EHÖK elnöknek. Félévente részletes beszámolót készít munkájáról, melyben tételesen kifejti tevékenységeit. Aktívan keresi a hallgatók között a jövőben külkapcsolati ügyekkel potenciálisan foglalkozni képes személyeket.

Feladatai teljesítésében együttműködik az ESN LUPS szekcióval, melynek elnökével történő folyamatos értekezés mellett feladatot szabhat, leoszthat a szervezet profiljába illő feladatokat teljesítésre. Tájékoztatást kap a szekció tevékenységéről, az általuk szervezett programokról és eseményekről. A beérkezett és kiutazó ERASMUS+ mobilitáson részt vevő hallgatók számáról és helyzetéről folyamatosan friss információkkal rendelkezik. A kari info napokon és a mobilitást népszerűsítő előadásokon részt vesz, lebonyolításukban segíti a szekció felelős koordinátorát.

 

NKE EHÖK tisztségviselő: Koós Bálint György,  nemzetközi elnökhelyettes

E-mail cím: Koos.Balint.Gyorgy@uni-nke.hu 

A nemzetközi hallgatói ügyek kapcsán forduljatok hozzá bizalommal!