Külföldi tanulmányok

Az EHÖK külkapcsolati referens fő feladatai közé tartozik a folyamatos kapcsolattartás az egyetem nemzetközi ügyekért felelős személyeivel, a Nemzetközi Kapcsolatok Irodával és a HÖK kari részönkormányzatok külkapcsolati referenseivel. Tisztában kell lennie az állandóan megújuló nemzetközi lehetőségekkel, melyekről részletes beszámolót készít és azok tartalmát közzé teszi az egyetem összes hallgatójával. Képviseli az EHÖK-öt a különféle nemzetközi témájú előadásokon, például a Ludovika Nagyköveti Fórumon és az ERASMUS+ Karrier Expo-n.

Értesül a kari Külkapcsolati bizottságok munkájáról, folyamatosan naprakészen van az aktuális mobilitási programok pályázási időszakairól, népszerűsíti azokat a hallgatók közt a kommunikációs referensek segítségével. Az esetleges külső forrásból érkező lehetőségekről tájékoztatja a Nemzetközi Iroda munkatársait és az EHÖK elnököt. A Nemzetközi Irodával havonta egyeztet és részt vesz az általuk szervezett programokon, mint például a Nemzetközi Évnyitón.

A karok vezetőinek feladatszabása szerint aktívan részt vesz az egyetemi rendezvények szervezői munkájában. A kapott feladatokat leosztja a kari részönkormányzatok külkapcsolati referenseinek, visszajelzéseiket összegzi és továbbítja az EHÖK elnöknek. Félévente részletes beszámolót készít munkájáról, melyben tételesen kifejti tevékenységeit. Aktívan keresi a hallgatók között a jövőben külkapcsolati ügyekkel potenciálisan foglalkozni képes személyeket.

Feladatai teljesítésében együttműködik az ESN NUPS szekcióval, melynek elnökével történő folyamatos értekezés mellett feladatot szabhat, leoszthat a szervezet profiljába illő feladatokat teljesítésre. Tájékoztatást kap a szekció tevékenységéről, az általuk szervezett programokról és eseményekről. A beérkezett és kiutazó ERASMUS+ mobilitáson részt vevő hallgatók számáról és helyzetéről folyamatosan friss információkkal rendelkezik. A kari info napokon és a mobilitást népszerűsítő előadásokon részt vesz, lebonyolításukban segíti a szekció felelős koordinátorát.

 

NKE EHÖK tisztségviselő: Noszkó Anna, külkapcsolati referens

E-mail cím: Noszko.Anna@uni-nke.hu

A nemzetközi hallgatói ügyek kapcsán forduljatok hozzá bizalommal!