Erasmus+ Program

Az Erasmus az Európai Unió méltán híres mobilitási programja, amely a felsőoktatási intézmények hallgatói és munkatársai külföldi tapasztalatszerzését támogatja Európa-szerte. A hallgatóknak lehetőséget ad tanulmányi mobilitásra, illetve szakmai gyakorlat folytatására, az oktatók és egyéb munkatársak számára pedig rövidebb oktatási és tanulmányutak folytatására.  Az elnevezés Rotterdami Erasmushoz kötődik, aki a XV. század híres humanistája, teológusa, tudósa és filozófusaként vált ismertté.

A program egészen 2014-ig az Unió LLP, vagyis a Life Long Learning programcsoportjának részét képezte, azonban 2014-2020 az EU új költségvetési időszakában maga az Erasmus program is megújult formában fog működni. A jövő tanévtől ERASMUS+ néven új, az LLP-t leváltó különálló programcsomagként továbbra is támogatja a hallgatói, oktatói és személyzeti mobilitást.

A program koordinációjáért a nemzeti irodák felelősek, ezt a szerepet Magyarországon a Tempus Közalapítvány látja el.

Az NKE pályázat útján elnyerte a lehetőséget az ERASMUS+ programban való részvételre (vagyis rendelkezik ECHE Charterrel), így Egyetemünk polgárai a jövőben is pályázhatnak mobilitási programokra.

 

Erasmus+

Az ERASMUS+ egy átfogó programcsomag, amely integrál számos eddigi az oktatás és szakképzés, valamint az ifjúság támogatására irányuló programot (Erasmus, Leonardo, Comenius, Grundtvig, Jean Monnet...).

A programon keresztül az EU továbbra is támogatja a hallgatói és oktatói mobilitást, de ezen túlmenően az intézmények és szervezetek közötti transznacionális partnerségekre, valamint a sport területére is kiterjed.

Az egyéni mobilitás a program első számú kulcstevékenysége, amelynek alapvető célja nem változik, vagyis hogy lehetőséget adjon külföldi tanulmányok végzésére, szakmai tapasztalatszerzésre.

A mobilitásra kezdetben a teljes jogú program országok vehetnek részt, később azonban ez kiterjed egyéb az EU-val szomszédos partnerországokra is. A program országokhoz tartoznak az EU tagállamai, valamint Izland, Liechtenstein, Macedónia, Norvégia és Törökország.

További információ a Tempus Közalapítvány honlapján: http://www.tpf.hu/pages/content/index.php?page_id=11243

 

Az Erasmus+ által kínált pályázati lehetőségek

A megpályázható tevékenységek hallgatók számára az alábbiak lehetnek:

1. hallgatók tanulmányi célú mobilitása: 3-12 hónap

2. hallgatók szakmai gyakorlati mobilitása: 2-12 hónap

A támogatási összegek hallgatói tanulmányi mobilitás esetén 300-500 Euró/hónap, hallgatói szakmai gyakorlat esetén 400-600 euró/hónap közé esnek.

Bővebb információ elérhető az egyetem központi honlapján:

Tanulmányi mobilitás

http://uni-nke.hu/nemzetkozi-kapcsolatok/erasmus/tanulmanyi-mobilitas

Szakmai gyakorlat

http://uni-nke.hu/nemzetkozi-kapcsolatok/erasmus/szakmai-gyakorlat