Hallgatói Képzésfejlesztési Bizottság

A Hallgatói Képzésfejlesztési Bizottság ügyrendjét itt tudjátok elérni.

Az Egyetem képzési portfóliójának felülvizsgálatát, fejlesztését és a hallgatói érdekképviselet hatékonyabbá tételét tűzte ki céljául az NKE EHÖK újonnan létrehozott bizottsága. A Hallgatói Képzésfejlesztési Bizottság tagjai arra vállalkoztak, hogy a hallgatókkal szoros együttműködésben összegyűjtik a képzések tapasztalatait és ezen észrevételeket, javaslatokat az oktatás fejlesztése jegyében továbbítják a döntéshozók felé.

A HFB munkájában aktív szerepet vállal tagként az EHÖK elnöke, általános elnökhelyettese és tanulmányi területért felelős tisztségviselője, a kari részönkormányzatok elnökei, tanulmányi területért felelős tisztségviselői, valamint a Szakkollégiumi Együttműködési Fórum elnöke és a Doktorandusz Önkormányzat elnöke.

„A Kreatív Tanulás Programtanács 2019. október 29-ei ülésén megfogalmazásra került Fejlesztési Rektorhelyettes Úr részéről, hogy az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat is aktívan vegye ki a részét a képzés-átalakítás folyamatából egy „Hallgatói Collegium” létrehozásával, amelyen keresztül becsatornázásra kerülhetnek a hallgatói észrevételek a Programtanács munkájába”- írja Fodor Márk Joszipovics EHÖK elnöki pályázatában a képzésfejlesztésről.

A Bizottság feladata alapvetően az EHÖK és a kari részönkormányzatok képzésfejlesztési munkájának koordinálása és felügyelete lesz, továbbá tanácskozási fórumként fog szolgálni az érintett hallgatói szereplők számára, gondolva itt a Szakkollégiumi Együttműködési Fórum és a Doktorandusz Önkormányzat szerepvállalására.

Ahhoz, hogy a Bizottság valós problémákra tudjon megfelelőválaszt találni, elengedhetetlen a megfelelő információáramlás az Egyetem hallgatói közösségének minden csoportja és rétege, valamint a Hallgatói Önkormányzat között. Ezt szolgálják a hallgatói fórumok szervezése minden karon és campuson. Ide tartozik célzott kiscsoportos beszélgetések szervezése egy-egy hallgatói csoportra koncentrálva, például levelezős vagy mesterképzést folytató hallgatók helyzetére, hogy az esetleges speciális igényeik és problémáik megjelenítésre kerüljenek. Továbbá minél nagyobb elérésű, a képzésre általánosságban vonatkozó, módszertanilag megalapozott kérdőív elkészítése az Egyetem jelenlegi hallgatói számára, fizikai és online formában egyaránt. Kihagyhatatlan, hogy alumni felmérést induljon az Egyetemi Alumni Bizottsággal együttműködve, amelynek célja az Egyetem képzési portfóliójának munka-erőpiaci hasznosulásának felmérése.

A beszélgetések és felmérések által biztosított tudásanyagot kiegészítenék a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának keretében elérhető jó gyakorlatok és tapasztalatok, valamint a már elkészített, esetleg életbe lépett képzésfejlesztési javaslatok úgy, mint a HÖOK Kreditjelentés, HÖOK Jövőkép program vagy akár a SE Curriculum Reform, továbbá beépítésre kerülnének a Hallgatói Önkormányzat által már kidolgozott javaslatai és tanulmányi tapasztalatai is. „A munka során állandó kapcsolatban fogunk állni a Kreatív Tanulás Programtanáccsal, valamint a képzésfejlesztésért felelős egyetemi vezetőkkel és szervezeti egységekkel, amely segítségünkre lehet az irányok és a súlypontok meghatározásában.

Véleményem szerint a képzésfejlesztés lehet a 2020-as évben a HÖK és az Egyetem együttműködésének „zászlóshajója”, ahol maximálisan lehet a szinergiák kihasználása és ahol a legtöbb eredményt tudjuk elérni a hallgatói érdekképviselet tekintetében.

A cél az, hogy a részeredmények folyamatos becsatornázása mellett, egy átfogó javaslatcsomagot készítsünk el az őszre, amely mind módszertanilag, mind pedig minőségében megfelel az elvártaknak. A javaslatcsomagnak alkalmasnak kell lennie arra, hogy rövid-, közép- és hosszútávon is felhasználható legyen a mindenkori vezetés és a Hallgatói Önkormányzat számára.”

/Forrás: Fodor Márk Joszipovics, NKE EHÖK elnöki pályázata,2019/

 

NKE EHÖK tisztségviselő: Rózsa István Ádám Tanulmányi referens

E-mail cím: Rozsa.Istvan.Adam@uni-nke.hu

A képzésfejlesztéssel kapcsolatos hallgatói ügyek kapcsán forduljatok hozzá bizalommal!