Gazdasági ügyek

Az EHÖK gazdasági elnökhelyettesének feladata az EHÖK elnök munkájának állandó segítése, eseti jellegű helyettesítése, az Elnökség munkájának közvetlen tervezése, szervezése az általános elnökhelyettessel; az EHÖK tisztségviselőinek munkájának ellenőrzése gazdasági kérdésekben az EHÖK elnök utasításainak megfelelően; az EHÖK elnök utasításai alapján a határidők betartatása; a gazdasági elnökhelyettes indokolt esetben javaslatot tesz a költségvetés módosítására a költségvetési időszakon belül, majd a módosítási javaslatait a Küldöttgyűlés elé terjeszti elfogadásra, majd elfogadás esetén tájékoztatja az érintetteket; az elfogadott, illetve a módosított költségvetés alapján szervezi az EHÖK gazdálkodását; munkájáról köteles beszámolni az Elnökség felé;  megtervezi az éves költségvetési javaslatot; előkészíti az EHÖK éves költségvetési beszámolóját; állásfoglalásokat fogalmaz meg általános az EHÖK-öt érintő gazdasági kérdésekben.

 

NKE EHÖK tisztségviselő: Nagy Máté Gergely Gazdasági elnökhelyettes

E-mail cím: Nagy.Mate.Gergely@uni-nke.hu

Gazdasági és szociális hallgatói ügyek kapcsán forduljatok hozzá bizalommal!

 

Hallgatói juttatások rendszere, ösztöndíjak

Az egyetemi képzés alatt a hallgatóknak lehetőségük van pályázni a három fenntartó minisztérium által biztosított ösztöndíjakra. Ezeket elnyerhetik szociális alapon vagy kiemelkedő sportteljesítményük, tudományos, szakmai és közösségi munkájuk által. Kiutalásuk történhet havonta vagy félévente, és az összegük is ehhez hasonlóan változhat.

Az egyetem sajátossága, hogy civil és hivatásos hallgatói egyaránt vannak, akiknek más-más a jogállása. Az Államtudományi és Közigazgatási Kar, illetve a Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar hallgatóinak ösztöndíját az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatja. A Hadtudományi és Honvédtisztjelölt Kar pénzügyeiért a Honvédelmi Minisztérium felel. A Rendészettudományi Kar hallgatóságát pedig a Belügyminisztérium rendvédelmi szervei támogatják.

A hallgatói normatívából finanszírozott ösztöndíjak esetében a benyújtott pályázatok elbírálására, és a döntésre vonatkozó javaslat megtételére a hallgatók által választott kari Diákjóléti Bizottság (DJB) jogosult. A DJB a Hallgatói Önkormányzat azon bizottsága, amellyel szinte minden hallgató kapcsolatba kerül felsőoktatási tanulmányai során, hiszen tagjai foglalkoznak a hallgatói juttatásokat érintő valamennyi kérdéssel.

Ha a hallgatók szeretnének utánanézni az ösztöndíjak jogi hátterének, akkor erre a Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzatokban (HTJSZ) van lehetőség.

Ösztöndíj típusa

Ösztöndíj neve

Milyen módon pályázható meg?

Melyik kar hallgatói jogosultak rá?

Ki kaphatja meg?

Teljesítményalapú

Tanulmányi ösztöndíj

Pályázat nélkül

ÁKK

HHK

RTK

VTK

Azon hallgatók kapják, akik megfelelő tanulmányi átlaggal rendelkeznek, és teljesítik az előírt kreditmennyiséget.

 

Kiemelt tanulmányi ösztöndíj

Pályázattal

ÁKK

HHK

RTK

VTK

Azon hallgatók kapják, akik minimum 2 félévre bejelentkeztek, minimum 55 kreditet megszereztek, emellett pedig kiemelkedő tanulmányi eredménnyel rendelkeznek, tudományos és közéleti tevékenységet végeztek, azzal, hogy a nemzeti felsőoktatási ösztöndíjban részesülő hallgató egyidejűleg nem részesülhet kiemelt tanulmányi ösztöndíjban.

 

Hallgatói tudományos ösztöndíj

Pályázattal

ÁKK

HHK

RTK

VTK

Azon közszolgálati ösztöndíjas hallgatók kapják, akik kiemelkedő tudományos tevékenységet végeztek.

Hallgatói közéleti ösztöndíj

Beszámoló alapján

ÁKK

HHK

RTK

VTK

Az a hallgató kapja, aki aktív közösségi munkát végez, és a Hallgatói Önkormányzat választmányának tagja.

Hallgatói sport- és kulturális ösztöndíj

Pályázattal

ÁKK

HHK

RTK

VTK

Az a hallgató nyújthatja be pályázatát, aki közszolgálati ösztöndíjas vagy önköltséges hallgató, valamint kiemelkedő sport- és kulturális tevékenységet végez.

 

Pro Juventute Díj

Pályázattal

ÁKK

HHK

RTK

VTK

Olyan végzős ösztöndíjas hallgató számára alapított díj, aki egyetemi évei során olyan kiemelkedő közösségi, illetve szakmai tevékenységet folytatott, amellyel valamelyik kar, illetve karközi intézet jó hírnevét öregbítette.

 

Egyetemi közösségi ösztöndíj

Pályázattal

ÁKK

HHK

RTK

VTK

Olyan végzős ösztöndíjas hallgató számára alapított díj, aki egyetemi évei során olyan kiemelkedő közösségi tevékenységet folytatott, amellyel az egyetem vagy valamelyik kar, illetve karközi intézet jó hírnevét öregbítette.

 

Egyetemi Szakmai Díj

Pályázattal

ÁKK

HHK

RTK

VTK

Olyan végzős ösztöndíjas hallgató számára alapított díj, aki egyetemi évei során olyan kiemelkedő közösségi, illetve szakmai tevékenységet folytatott, amellyel az egyetem vagy valamelyik kar, illetve karközi intézet jó hírnevét öregbítette.

 

Publico Bono ösztöndíj

Pályázattal

ÁKK

 

Az a közszolgálati ösztöndíjas hallgató pályázhat, aki hozzájárult a hallgatói tudományos és közösségi élet szervezéséhez, diákköri tevékenységével, vagy a HÖK bizottsági tagjaként tevékenykedett, tanulmányi és tudományos versenyen kiemelkedő eredményt ért el, vagy segített az egyetem oktatási és tudományos tevékenységéhez kapcsolódó rendezvény lebonyolításában.

 

Szociális alapú

Rendszeres szociális ösztöndíj

Pályázattal

ÁKK

RTK

VTK

A hallgatók szociális helyzetük alapján kapják.

 

Rendkívüli szociális ösztöndíj

Pályázattal

ÁKK

RTK

VTK

Az a hallgató igényelheti, aki hirtelen bekövetkezett események által hátrányos helyzetbe került.

Alaptámogatás

Pályázattal

ÁKK

VTK

Az első alkalommal támogatott nem rendészeti képzésben részt vevő, nem kettős jogállású közszolgálati ösztöndíjas, teljes idejű alapképzésben vagy mesterképzésben hallgatói jogviszonyt létesítő hallgató az első bejelentkezése alkalmával kérelemre, egyszeri alaptámogatásra pályázat alapján jogosult.

 

Egyéb

Szakmai gyakorlaton való részvétel támogatása

Pályázattal

ÁKK

HHK

RTK

VTK

A hallgatók a szakmai gyakorlat megkezdésével szállástámogatásra igényelhetik.

Külföldi részképzés támogatása

Pályázattal

ÁKK

HHK

RTK

VTK

Azon hallgató pályázhat, aki nyílt ösztöndíjjal legalább 3 hónapra külföldre utazik.

Bursa Hungarica ösztöndíj

Pályázattal

ÁKK

HHK

RTK
VTK

A hallgatók a lakhelyük szerinti önkormányzatnál igényelhetik.