Adminisztráció

A hallgatói önkormányzat szervezetének működtetésével szorosan összefügg az adminisztratív háttér, amely ellátásáért az EHÖK irodavezetője a felelős. Feladatai közé tartozik, hogy a Küldöttgyűlés és az Elnökség napirendjét előkészítse, a Küldöttgyűlési határozatokat és a jegyzőkönyvet a Küldöttgyűléstől számított 8 munkanapon belül megküldje a Küldöttgyűlés és a kari HÖK-ök részére, feladatot vállal az EHÖK gazdálkodásával kapcsolatos adminisztrációs feladatok ellátásában, végrehajtja a Küldöttgyűlés határozataiban szereplő feladatokat, illetve tanácskozási joggal részt is vehet a Küldöttgyűlés és az Elnökség ülésein. Meghatározó e tisztség tekintetében, hogy az elnök mindennapi munkájának segítését biztosítsa: az irodavezető felelős az EHÖK dokumentumainak iktatásáért, megőrzéséért, illetve köteles az Elnökség ülésein munkájáról tájékoztatást adni.

 

NKE EHÖK tisztségviselő: Deák Melinda Zóra Adminisztrációs referens

E-mail cím: Deak.Melinda.Zora@uni-nke.hu

Adminisztrációs hallgatói ügyek kapcsán forduljatok hozzá bizalommal!