Szakkollégiumi Együttműködési Fórum

A szakkollégium a hazai tehetséggondozási rendszer eleme, sajátos jogintézmény, öntevékeny személyegyesülés a magyar nyelvű felsőoktatás rendszerében. Egyes álláspontok szerint egyenesen „Hungarikum” a maga nemében. Tagjainak, a szakkollégistáknak - akik rendszerint egyetemi hallgatók - igyekszik megteremteni a (nemzetközi viszonylatban is) magas szakmai színvonal eléréséhez szükséges megfelelő környezetet. A szakkollégium alapító okirata sokféle lehet, de rendszerint a tagok együttlakásának tényén alapul, s célul tűzi ki a társadalmilag érzékeny és jól informált értelmiségiek képzését, a szakkollégisták tehetséggondozását, önkiteljesedésének elősegítését. A szakkollégiumi tehetséggondozás kettős céljaként a felsőoktatásban a tehetséges diákok megtalálása, tehetségük kibontakoztatása, fejlesztése.

  A Szakkollégiumi Együttműködési Fórum 2014-ben alakult egy ünnepi konferencia keretében, mely során az egyetem összes szakkollégiuma aláírt egy együttműködési nyilatkozatot. Ez a Fórum fogja össze és képviseli a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen működő szakkollégiumokat. Legfontosabb célja az intézményi szakkollégiumi tehetséggondozás hatékony és magas színvonalú ellátása. Mindemellett pedig törekszik a rendszeres ülésekkel és a szakkollégiumok közötti folyamatos kapcsolattartással a lehető legtöbb támogatást adni a szervezeti és egyéni fejlődéshez.

Mi is a szakkollégium?

A szakkollégiumok olyan, hallgatókat tömörítő öntevékeny szervezetek, amelyek általános célja az egyetemi vagy főiskolai oktatás kiegészítése mellett egy összetartó közösség megteremtése. Ennek részeként lehetőséget biztosítanak a szakmai ismeretek elmélyítésére és az elképzelések kibontakoztatására: szellemi műhelyként magas színvonalú szakmaiság jellemzi, elméleti és gyakorlati képzést folytat, és arra törekszik, hogy tagjai fejlett társadalmi érzékenységet tanúsítsanak. Mindezt a tagok egymás jobb megismerésén keresztül, az intézményesített együttlakás nyújtotta lehetőségek által kívánják megvalósítani.
A szakkollégiumok létrehozásának és működtetésének ötlete angolszász hagyományokon alapul, Kelet-Közép-Európában pedig egyedülálló módon több mint 40 évvel ezelőtt alakult ki az első szervezet hazánkban. Ma már minden számottevő és magára, hallgatóira adó felsőoktatási intézményben működik szakkollégium, mely tömörülések az elitképzés fellegváraivá váltak.

 

A szakkollégiumokról további információt a SZEF honlapján találtok: https://szef.uni-nke.hu/