Szakkollégiumi Együttműködési Fórum

A szakkollégium a hazai tehetséggondozási rendszer eleme, sajátos jogintézmény, öntevékeny személyegyesülés a magyar nyelvű felsőoktatás rendszerében. Egyes álláspontok szerint egyenesen „Hungarikum” a maga nemében. Tagjainak, a szakkollégistáknak - akik rendszerint az egyetem polgárai - igyekszik megteremteni a (nemzetközi viszonylatban is) magas szakmai színvonal eléréséhez szükséges megfelelő környezetet. A szakkollégium alapító okirata sokféle lehet, de mindenesetben célul tűzi ki a társadalmilag érzékeny és jól informált értelmiségiek képzését, a szakkollégisták tehetséggondozását, önkiteljesedésének elősegítését. A szakkollégiumi tehetséggondozás kettős célja a felsőoktatásban résztvevő tehetséges diákok felkutatása, és tehetségük kibontakoztatásának, fejlesztésének a támogatása.

A Szakkollégiumi Együttműködési Fórum 2014-ben alakult egy ünnepélyes konferencia keretein belül. Ez a Fórum fogja össze, és képviseli a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen működő szakkollégiumokat. Legfontosabb célja az intézményi szintű szakkollégiumi tehetséggondozás hatékony és magas színvonalú ellátása, továbbá a szakkollégiumok érdekképviseletének ellátása. Mindemellett a szakkollégiumok közötti folyamatos kapcsolattartással arra törekszik, hogy a lehető legtöbb támogatást tudja adni úgy a szervezeti, mint az egyéni fejlődéshez.

Mi is a szakkollégium?

A szakkollégiumok olyan, - hallgatókat tömörítő - öntevékeny szervezetek, amelyek általános célja az egyetemi vagy főiskolai oktatás kiegészítése mellett, egy összetartó közösség megteremtése. Ennek részeként lehetőséget biztosítanak a szakmai ismeretek elmélyítésére és az egyéni elképzelések kibontakoztatására: szellemi műhelyként magas színvonalú szakmaiság jellemzi, elméleti és gyakorlati képzést folytat, továbbá arra törekszik, hogy tagjai fejlett társadalmi érzékenységgel rendelkezzenek. Mindezt a tagok egymás jobb megismerésén keresztül, valamint az intézményesített együttlakás nyújtotta lehetőségek által kívánják megvalósítani.

 A szakkollégiumok létrehozásának és működtetésének ötlete angolszász hagyományokon nyugszik. Hazánkban több, mint 40 éve jött létre az első szakkollégiumi szervezet, így mára nagy múltra tekinthetnek vissza ezen öntevékeny szervezeti körök. Ma már minden magára, és hallgatóira adó felsőoktatási intézményben működik szakkollégium, mely tömörülések az elitképzés fellegváraivá váltak.

 

Szakkollégiumi Együttműködési Fórum elnöke:

Kántor Sára

Kantor.Sara@uni-nke.hu

 

A szakkollégiumokról további információt a SZEF honlapján, illetve facebook oldalán találtok:

https://szef.uni-nke.hu/

https://www.facebook.com/nkeszef