Pályázatok

NKE EHÖK elnöki tisztség pályázata

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzatának Küldöttgyűlése, az Alapszabály 21.§ (2) bekezdésének értelmében, pályázatot hirdet az EHÖK elnöki tisztség betöltésére.

 

 

FÚZIÓ ÖSZTÖNDíJ PROGRAM

A pályázat célja és tárgya

A Fúzió Ösztöndíj Program célja, hogy a felsőoktatásban résztvevő, polgári értékeket valló fiataloknak lehetőséget adjon saját véleményük, gondolataik kifejtésére az offline és az online térben egyaránt. Olyan fiatalok pályázatát várjuk, akiket foglalkoztatnak a társadalmunkat érintő legfontosabb közéleti kérdések, problémák és azok lehetséges megoldásai. 

A program időtartama alatt a hallgatók publikációkat, vélemény cikkeket írnak és jelentetnek meg, hallgatótársaik körében közösségszervező feladatokat látnak el, valamint rendezvények szervezésében működnek közre.

A Szövetség az Új Nemzedékért Alapítvány által létrehozott program alapvető célja, a Fúzió Hallgatói Közösségek életre hívása, a felsőoktatásban résztvevő, polgári értékeket valló fiatalok ösztöndíj támogatása.

A pályázók köre

A programra azok az alapszakos (BA./BSc.) vagy osztatlan képzési formában résztvevő, felsőoktatási hallgatói jogviszonnyal rendelkező fiatalok jelentkezhetnek, akik:

 • 18 és 25 év közöttiek
 • A 2018/2019-es tavaszi félévben minimum egy, maximum három lezárt félévvel rendelkeznek
 • Aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek és nappali tagozatos képzési formában vesznek részt az alábbi felsőoktatási intézmények valamelyikében:
  • Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  • Budapesti Corvinus Egyetem
  • Pázmány Péter Katolikus Egyetem
  • Budapesti Gazdasági Egyetem
  • Eötvös Lóránd Tudományegyetem
  • Nemzeti Közszolgálati Egyetem
  • Pécsi Tudományegyetem
  • Szegedi Tudományegyetem
  • Debreceni Egyetem
  • Széchenyi István Egyetem
  • Pannon Egyetem
  • Miskolci Egyetem
  • Szent István Egyetem
  • Budapesti Metropolitan Egyetem
  • Soproni Egyetem
  • Károli Gáspár Református Egyetem
 • Egy élő idegen nyelvet társalgási szinten ismernek 
 • Kiváló írásbeli kommunikációs készséggel rendelkeznek 
 • Felhasználói szintű számítógépes ismeretekkel rendelkeznek

Előnyt jelent a pályázat elbírálása során:

 • Államilag elismert közép vagy felsőfokú komplex nyelvvizsga egy élő idegen nyelvből
 • Ajánlás civil vagy közéleti szervezeti vezetőtől 

A megvalósítás paraméterei és az ösztöndíj összege

A program támogatott időszaka: 2019. augusztus 1. - december 31. (5 hónap)
A támogatás összege: nettó 60.000 Ft / hónap

A pályázat benyújtásának módja és formai követelményei

Pályázatot benyújtani elektronikus úton, a weboldal alján található online pályázati adatlap kitöltésével, és az összes kötelező melléklet feltöltésével együtt lehet. 

A pályázat kötelező mellékletei (online pályázati felületen feltöltendők):

 • Hallgatói jogviszony igazolás
 • Lezárt félévek ETR-ből/Neptunból lekérdezett eredményei PDF formátumban
 • Géppel írt, strukturált önéletrajz
 • Igazolványkép
 • Civil vagy közéleti szervezeti vezetőtől kapott ajánlás (ha van)
 • Nyelvvizsga bizonyítvány másolata (ha van)
 • Eddigi közéleti, civil tevékenység bemutatása (ha van) (max. 500 karakter)
 • Hallgatói Önkormányzatban, egyetemi diákszervezetben, szakkollégiumban végzett tevékenység bemutatása (ha van) (max. 500 karakter)
 • Témaválasztás:
  • Az egyén szabadsága vagy a közösség érdeke fontosabb?
  • Helyettesíthető-e az atomenergia más energiaforrásokkal?
  • Hogyan látod az Európai Unió jövőjét az elkövetkezendő tíz évben?
 • Érvelés a kiválasztott témában max. 1500 karakterben

A jelentkezés határideje: 2019. július 7. 24:00

A pályázatok elbírálása

Ha a pályázó megfelel a pályázati felhívásban megjelölt célnak és feltételeknek, hiánytalanul és pontosan kitölti az online pályázati adatlapot és csatolja a szükséges mellékleteket, egy alkalommal, személyes interjú keretében hallgatja meg a Szövetség az Új Nemzedékért Alapítvány által kijelölt Bírálóbizottság.

Az interjú pontos helyszínéről és időpontjáról 2019. július 7. után értesítjük a pályázókat.

Az interjúkat követően a végleges döntésről minden pályázót az adatlapon megjelölt e-mail címen értesítünk legkésőbb 2019. július 23-ig.

Szerződéskötés

Az ösztöndíjasokkal a Szövetség az Új Nemzedékért Alapítvány köt támogatási szerződést, mely tartalmazza az ösztöndíjas és az Alapítvány jogviszonyára irányadó szabályokat.

Elérhetőség

A pályázati felhíváshoz, benyújtandó pályázathoz kapcsolódóan érdeklődni lehet az alábbi elérhetőségen: 

palyazat@fuziokozosseg.hu

 

 

 

Év végi ösztöndíjak ponteredmények

Kedves Hallgatótársaink!

Az alábbi linken találjátok a Hallgatói Tudományos, illetve Hallgatói Sport és Kulturális ösztöndíj ponteredményeit. 

NKE EHÖK

 

 

Év végi ösztöndíjak előzetes ponteredmények

Kedves Hallgatótársaink!

Az alábbi linken találjátok a Hallgatói Tudományos, illetve Hallgatói Sport és Kulturális ösztöndíj előzetes ponteredményeit. A végleges ponteredmények elfogadása jelenleg is zajlik, ehhez türelmeteket kérjük!

Fellebbezésre az eredményhirdetést követő három munkanapban van lehetőség, amelyet az EHÖK elnöknek címezve kell elektronikus úton benyújtani a cziczas.peter@uni-nke.hu címen.

NKE EHÖK

 

Hallgatói Tudományos ösztöndíj előzetes ponteredménye

Hallgatói Sport és Kulturális ösztöndíj előzetes ponteredménye

 

IV. Kós Károly Szülőföldkutató és Honismereti Tábor 2019

A Nemzetstratégiai Kutatóintézet szervezésében idén is meghirdetésre kerül a IV. Kós Károly Szülőföldkutató és Honismereti Tábor, melynek idei témája a „Gyermekvállalás, család, gyarapodás”. A szervezők minden magyarság ügye, nemzeti sorskérdés és kutatási élmény iránt érdeklődő hallgatót szeretettel várunk!
 
Jelentkezési határidő: 2019. június 14.

 

Hallgatói sport- és kulturális ösztöndíj

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzata minden évben támogatja a kiemelkedő sport- és kulturális tevékenységet folytató végzős hallgatókat. A pályázati felhívás alább található.

 

Hallgatói tudományos ösztöndíj

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzata minden évben támogatja a kiemelkedő tudományos tevékenységet folytató végzős hallgatókat. A pályázati felhívás alább található.

 

Pro Juventute díj 2019

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzata idén is, mint minden évben megjutalmazza a szakmailag kimagasló és aktív közéleti tevékenységet folytató hallgatókat.  A pályázati felhívás alább található.

 

Jó tanuló, jó sportoló pályázat

Leadási határidő: 2019. június 14. 14:00 

Leadás helye: a kari Dékáni Hivatalokban, vagy az Oktatási Rektorhelyettesi Irodában.

 

 

 

Osztrák-Magyar Nyári Egyetem

A Bécsi Egyetem és az ELTE szombathelyi Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Központja idén is megszervezi, immár 28. alkalommal nagy sikerű Osztrák-Magyar Nyári Egyetemét németül tanuló magyar, ill. magyarul tanuló osztrák hallgatók számára Szombathelyen. A szervezők célja, hogy támogassák a hallgatók idegennyelv tudásának fejlesztését, amihez a nyári egyetem hosszú évek óta kitűnő lehetőséget kínál.

A nyári egyetem időpontja: 2019. július 7–20.


A pályázati kiírás, a jelentkezés lap word, illetve pdf formátumban és az információkat tartalmazó dokumentum itt érhető el.

A kiírást a tanszék honlapján találjátok meg: 
https://finno-ugristik.univie.ac.at/studium/internationales/sommerkolleg-szombathely/

 

Okoseszközök hatása a családi életre, illetve egészségünkre

"Okoseszközök hatása a családi életre, illetve egészségünkre” címmel, közösen hirdet pályázatot a Pepita.hu családi portál, illetve a Doklist.com nemzetközi orvosértékelő portál. Magyarországi, illetve a szomszédos országok magyar anyanyelvű, alap-, mester- vagy osztatlan képzésében résztvevő, 40 évnél fiatalabb, aktív státuszú hallgatóinak.

Beadási határidő: 2019. március 31.
A pályázaton elnyerhető ösztöndíj: egyszeri 120.000 Ft
 
A pályázatról részletesen a https://pepita.hu/#osztondij2019 és a https://www.doklist.com/#osztondij2019 oldalon tájékozódhattok, valamint itt jelentkezhettek a pályázatra.

 

 

Budapest Ösztöndíj Program

Kedves Hallgatótársaink!

Szeretnénk tájékoztatni Benneteket, hogy Budapest Főváros Közgyűlése az előző évekhez hasonlóan idén is meghirdeti a Budapest Ösztöndíj Programot, amelynek célja a közigazgatáson belüli hatékony és célirányos utánpótlás kinevelése, valamint az, hogy az ösztöndíjat elnyerők betekintést nyerjenek a Fővárosi Önkormányzat tevékenységébe, megismerjék a helyi közigazgatás rendszerét, annak folyamatait.

A Program keretében a nyertes pályázók a diploma megszerzése előtt – 2019 szeptemberétől, illetve 2020 februárjától 10 hónapon keresztül – szakmai anyagok, kutatási és konzultációs lehetőségek biztosítása által segítséget kapnak diplomamunkájuk elkészítéséhez.

A Programban legfeljebb 10 fő nappali tagozatos, a Program kezdési időpontjában osztatlan, alap- vagy mesterképzésben részt vevő, utolsó tanulmányi évét megkezdő egyetemi vagy főiskolai hallgató vehet részt, aki többek között:

·         valamely fővárosi székhelyen vagy telephelyen működő felsőoktatási intézménnyel hallgatói jogviszonnyal áll;

 • a jelentkezést megelőző két lezárt tanulmányi félévben legalább 4,00-4,00 súlyozott tanulmányi átlaggal rendelkezik;
 • a diploma megszerzéséhez szükséges szakdolgozatát a főpolgármester által jóváhagyott átfogó témaköröknek megfelelő tárgyból (tehát a megadott témán belül tovább szűkíthető, azon belül tetszőleges címmel) írja;
 • a diploma megszerzésének évében 30. életévét még nem tölti be.

A Programban részt vevő hallgatók részére bruttó havi 50.000,-Ft/fő ösztöndíj kerül kifizetésre.

A Program pályázata 2019. március 29-i jelentkezési határidővel kerül meghirdetésre többek között a www.budapest.hu oldalon, valamint internetes állásportálon.

NKE EHÖK

 

Letölthető dokumentumok

Pályázati kiírás

Pályázati adatlap

Budapest Ösztöndíj Program

Adatkezelési tájékoztató

Nyilatkozat büntetlen előéletről, cselekvőképességről, adatkezelésről

Nyilatkozat összeférhetetlenségről és érintettségről

Szakdolgozati témakörök

 

 

 

Magyar Közigazgatási Ösztöndíjprogram 2019.

Jelentkezési határidő: 2019.  január 21. (hétfő) éjfél

Amit az ösztöndíj kínál: 2019. március 1-én veszi kezdetét a MKÖ Program, mely keretében 7 hónapos hazai és 3 hónapos külföldi programszakasz alatt  mentorok segítik az ösztöndíjasok munkáját.

Az ösztöndíj összege: Havi 250.000 forint, amely adó- és járulékmentes jövedelemnek minősül.

Jelentkezők köre: Olyan  30. életévüket be nem töltött diplomás fiatalok, akik magabiztos idegennyelv-tudással rendelkeznek.

A programról részletes tájékoztatót itt találtok.

Az MKÖ Programról további információk az www.mkop.hu weboldalon, valamint az MKÖ Program Facebook-oldalán (https://www.facebook.com/magyarkozigazgatasiosztondijprogram/ ) érhetőek el.

A programról az alábbi videó részletes tájékoztatást ad:

https://www.facebook.com/magyarkozigazgatasiosztondijprogram/videos/738599496511856/

 

 

 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzatának Küldöttgyűlése, az Alapszabály 21.§ (2) bekezdésének értelmében, pályázatot hirdet az EHÖK elnöki tisztség betöltésére.

 

 

 

 

Mint-a-Parlament

Felhívás

Jelentkezési lap

 

 

Ösztöndíjprogram 8 pályázó számára az Izraeli Külügyminisztériumban

Az Izraeli Külügyminisztérium magyar hallgatók számára ösztöndíjprogramot hirdetett, melynek keretében minden évben 4 pályázó folytathat tanulmányokat vagy kutatásokat izraeli egyetemeken, valamint szintén 4 pályázó vehet részt nyári héber nyelvi kurzuson.

A visegrádi országok, Izrael Állam és a Nemzetközi Visegrádi Alap is közös projektet indít „V4 Innovators in Israel Training Program” néven, amelyre startupok jelentkezését várják. A benyújtott érvényes pályázatok közül minden V4 országban egy helyi értékelő bizottság választja majd ki az írásbeli pályázat és egy szóbeli interjú alapján azt a hét nyertes pályázót, akik a képzésen részt vehetnek.

Ösztöndíjprogramok innovátoroknak és egyetemistáknak Izraelben

Izrael Állam ösztöndíjakat hirdet külföldi diákok és innovátorok számára. A Magyarország és Izrael közötti kétoldalú oktatási egyezménynek köszönhetően az előző években közel 100 magyar diák szerezhetett elsőkézből tapasztalatot Izraelről, és fejleszthette szakmai tudását különböző tudományterületeken. A visegrádi országok és Izrael közötti jó multilaterális kapcsolat keretében a „V4 Innovators in Israel Training Program”  a V4 országok és Izrael közötti innovációs partnerség egyik első lépése. Célja, hogy javítsa az országok versenyképességét és tovább építse a kölcsönösen előnyös kapcsolatokat.

 V4 Innovátorok tréning programja

A „V4 Innovators in Israel Training Program„ a visegrádi országok, Izrael Állam és a Nemzetközi Visegrádi Alap közös projektje, amelyre startupok jelentkezését várják 2018. október 22-ig. A program a V4 országok startupjai számára nyújt segítséget innovatív vállalkozásaik fejlesztéséhez, valamint sikeresebbé és piacképesebbé válásukhoz. 

A képzés 2018. december 3-19. között kerül megrendezésére Izraelben.

A benyújtott érvényes pályázatok közül minden V4 országban egy helyi értékelő bizottság választja majd ki az írásbeli pályázat és egy szóbeli interjú alapján azt a hét nyertes pályázót, akik a képzésen részt vehetnek.

További információk: https://www.visegradfund.org/news/call-applications-v4-innovators-israel-training-program/

 Tanulmányi ösztöndíj

Tanulmányi ösztöndíjat hirdet Izraeli Állam alap- vagy mesterszakos diplomával rendelkezőknek.

Legalább BA fokozatú diplomával rendelkező hallgatók jelentkezhetnek az ösztöndíj keretében folytatott kutatásra, posztgraduális képzésre, posztdoktori képzésre, nyári nyelvi kurzusra. Fontos, hogy csak azok pályázhatnak, akik a jelentkezéskor még nem töltötték be 35. életévüket. Az Ulpan/nyári nyelvi kurzusra jelentkezők esetében megengedett, hogy a pályázat benyújtásakor a pályázó utolsó éves hallgató legyen abban a felsőoktatási intézményben, ahol tanulmányait folytatja.

Az ösztöndíj elnyeréséhez magas szintű angol vagy héber nyelvtudás szükséges. A kutatói ösztöndíjra jelentkezőknek kapcsoltba kell lépniük azon oktatási intézménnyel, ahol tanulmányaikat folytatni kívánják, valamint a kutatásukat vezető tanár engedélyét is csatolniuk kell pályázatukhoz.

A jelentkezési határidő: 2018. december 2.

A fenti dokumentumokat 3 példányban kinyomtatva, angol nyelven kell eljuttatni a magyarországi Izraeli Nagykövetség részére. (1026 Budapest, Fullánk utca 8.) Mivel ösztöndíjainkat a Tempus Közalapítvány kezeli, a jelentkezéseket digitálisan, a Közalapítvány on-line felületén is be kell nyújtani. A jelentkezési felületet várhatóan október végén nyitják majd meg.

A pályázatról bővebben az Izraeli Külügyminisztérium honlapján tájékozódhat.

Az izraeli felsőoktatási intézményekről és a tanulmányi lehetőségekről ezen a honlapon kaphatnak információt az érdeklődők.

 

 

Hallgatói sport- és kulturális ösztöndíj

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzata minden évben támogatja a kiemelkedő sport- és kulturális tevékenységet folytató végzős hallgatókat. A pályázati felhívás alább található.

 

Hallgatói tudományos ösztöndíj

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzata minden évben támogatja a kiemelkedő tudományos tevékenységet folytató végzős hallgatókat. A pályázati felhívás alább található.

 

Pro Juventute díj 2018

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzata idén is, mint minden évben megjutalmazza a szakmailag kimagasló és aktív közéleti tevékenységet folytató hallgatókat.  A pályázati felhívás alább található.

 

 

Tisztelt Hallgatók!

Szeretnénk figyelmetekbe ajánlani az alábbi az M3-as metró felújításával kapcsolatos alkotói pályázatot!

„Az M3-as metróvonal felújításával, illetve annak jövőbemutató változásaival kapcsolatban a BKV Zrt. Metró Felújítási Projekt Igazgatósága Budapest Főváros Önkormányzatával egyetértésben alkotói pályázatot írt ki. Arra vagyunk kíváncsiak, hogy a 3-23 éves korosztály (óvodásoktól az egyetemistákig) hogyan is képzeli el a földalatti munkálatokat, a metrós közlekedést, adott esetben annak környezetre gyakorolt hatásait vagy a jövőbe mutató lehetséges fejlesztéseket.

 A pályaművek beadási határideje: 2018. május 26.

Ennek végeztével a díjazott, illetve a szakmai zsűri (festő-, fotó-, képzőművészek) által arra alkalmasnak ítélt művekből egy kiállítás nyílik.

 Az ünnepélyes díjátadóra 2018. június 26-án kerül sor a Deák 17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galériában, szeptemberben pedig a József Attila Színház Galériájában nyílik egy tárlat az alkotásokból.

 További információt a pályázat kritériumaival kapcsolatban az alábbi linkek valamelyikére kattintva talál, a megfelelő korosztályi csoportot kiválasztva:

Óvodások: http://www.m3felujitas.hu/node/215/

Alapfokú oktatási intézmények tanulói: http://www.m3felujitas.hu/node/216

Középfokú oktatási intézmények diákjai: http://www.m3felujitas.hu/node/217

Felsőfokú oktatási intézmények hallgatói: http://www.m3felujitas.hu/node/218

 Esetleges kérdés esetén az m3palyazat@bkv.hu e-mail címre várjuk a leveleket.

A szervezők”

 

Sok sikert kívánunk a Pályázóknak!

NEK EHÖK

 

 

Tisztelt Hallgatók!

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzatának Küldöttgyűlése, az Alapszabály 21.§ (2) bekezdésének értelmében, pályázatot hirdet az EHÖK elnöki tisztség betöltésére.

 

 

Tudományos ösztöndíj

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hallgatói Önkormányzata idén is, mint minden évben megjutalmazza, a kimagasló tudományos tevékenységet végző hallgatókat. A pályázati felhívás alább található.

 

Pro Juventute díj

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzata idén is, mint minden évben megjutalmazza a szakmailag kimagasló és aktív közéleti tevékenységet folytató hallgatókat.  A pályázati felhívás alább található.

 

Hallgatói sport-és kulturális ösztöndíj

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzata idén is, mint minden évben megjutalmazza a kimagasló sport- és kulturális tevékenységet folytató hallgatókat. A pályázati felhívás alább található.

 

Az Országgyűlés elnöke, a Miniszterelnökséget  vezető miniszter és az Európai Bizottság Magyarországi Képviseletének vezetője pályázatot hirdet ,,Magyarország és a közép-európai térség az Európai Unióban, az Európai Unió a világban" cimmel egyetemi és főiskolai hallgatók részére.

A pályázaton magyarországi, valamint Magyarországgal szomszédos államok magyar nyelven is oktató felsőoktatási intézményeinek 30 évnél fiatalabb, nappali vagy levelező tagozatos, aktiv státuszú hallgatói pályázhatnak.

További információkat a pályázati felhívásban találtok, amelyet az alábbiakban tölthettek le.

 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzatának Küldöttgyűlése, az Alapszabály 21.§ (2) bekezdésének értelmében, pályázatot hirdet az EHÖK elnöki tisztség betöltésére.

 

Tisztelt Hallgatók!

Az alábbi táblázatban találjátok a Hallgatói Tudományos, illetve Hallgatói Sport és Kulturális ösztöndíj előzetes ponteredményeit. A végleges ponteredmények elfogadása jelenleg is zajlik, ehhez azonban türelmeteket kérjük!

NKE EHÖK

 

Tisztelt Hallgatók!

Az alábbi táblázatban találjátok az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat gondozásában lévő ösztöndíjak eredményeit!

Gratulálunk a pályázóknak!

NKE EHÖK

 

Tudományos ösztöndíj

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hallgatói Önkormányzata minden évben megjutalmazza, a kimagasló tudományos tevékenységet végző hallgatókat.

 

"A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Jó tanulója jó sportolója" díj

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem minden évben megjutalmazza a tanulásban és sportban is kiváló eredményt elért hallgatókat.

 

Hallgatói sport-és kulturális ösztöndíj

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzata, minden évben megjutalmazza a kimagasló sport- és kulturális tevékenységet folytató hallgatókat

 

Pro Juventute díj

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzata, minden évben megjutalmazza a szakmailag kimagasló és aktív közéleti tevékenységet folytató hallgatókat.