Tanulmányi Bizottság

Bemutatkozás:

A Tanulmányi Bizottság feladata a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Víztudományi Kar hallgatóinak érdekét képviselni oktatási ügyekben.

A bizottság oktatási ügyekben tájékoztatja a kar hallgatóit, és a kari Hallgatói Önkormányzattal együttműködve tájékoztatókat tart. A hallgatóktól érkezett panaszokat bejelentéseket kivizsgálja, ezáltal is segítve a hallgatókat.

Az 5 fős tanulmányi bizottság véleményezi a Hallgatói Önkormányzat és a kari vezetés által kezdeményezett kari Tanulmányi- és Vizsgaszabályzat módosításokat, továbbá együttműködik a Karon működő Tudományos Diákkörökkel.

A bizottság Elnöke, Alelnöke, Titkára, TD kapcsolatokért felelős referense, és tagjai együttesen alkotják a Tanulmányi Bizottságot.

 

Tagok:

 

Név

Évfolyam

Tisztség

Elérhetőség               

Zsóri Andrea

II.

Elnök

zsori.andrea@gmail.com

Hreskó Ádám

II.

Elnökhelyettes

hresko.adam@gmail.com

Kiss Ivett

II.

Titkár

ivettkiss68@gmail.com

Lisztes Lilla

II.

TDK kapcsolatokért felelős referens

lilla.san94@gmail.com

Bakó Bálint

II.

Tag

baksenc@gmail.com