ÁNTK HÖK Időközi Választások 2021/2022

Kedves Hallgatótársaink! 

 

Március 8-án kezdetét veszi az Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar Hallgatói Önkormányzatának Időközi Választása. 

Az NKE ÁNTK HÖK választási felhívását, a jelölő nyilatkozatot és az aláírásgyűjtő ívet az alábbiak szerint tudjátok elérni:

Egyenlő választójog alapján titkos szavazással a Kar minden munkarendű, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatója választó és választható.

A jelentkezést elektronikus úton kell megküldeni az antkhokvalasztas@gmail.com email címre. Az Alapszabály 50. § (6) bekezdése alapján a jelöléshez szükséges a képviselt hallgatói létszám 2%-a támogató aláírásának (46 fő), a jelentkező nyilatkozatának, a programját bemutató pályázatának és az erre a félévre érvényes hallgatói jogviszonyát igazoló dokumentumának beküldése. A választmányi mandátumok megüresedése miatt az időközi választáson 2  mandátumot lehet elnyerni.

  • Jelölési időszak: 2022. március 8. (kedd) 00:01 – március 15. (kedd) 23:59
  • Jelöltállítási fórum: március 16-án, a kari HÖK által meghirdetett időpontban.
  • A szavazás ideje: 2022. március 17. (csütörtök) 00:01 – 2022. március 23. (szerda) 23:59. Szavazni elektronikusan, a Neptun-rendszeren keresztül lehet.
  • Eredményhirdetés: legkésőbb 2021. március 28. (hétfő)

Az összeférhetetlenségre vonatkozó szabályokat és a választási eljárás szabályait a HÖK Alapszabály tartalmazza, ami elérhető az Egyetem honlapján.

A jelöltek programtervei itt érhető el:

- Bákonyi Marianna (ÁTMA I.)

- Kovács Virág (Közig I.)

- Nemes Lídia Kamilla (NIG II.)

- Veress Balázs Attila (ÁTMA III.)

A választási fórum Microsoft Teams linkje: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDllY2EzMTMtM2I2Yy00ZTNiLTgwNjQtNGU1ZjI4ZTEzZWQ3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22cea28e33-0b6b-4c2c-a208-ff402705b081%22%2c%22Oid%22%3a%224eb45b5e-4cdc-4cc3-afca-2e59cd1a2598%22%7d

 

Az időközi választások eredménye itt érhető el. 

NKE ÁNTK HÖK