ÁNTK karösszevonás a hallgatók szemével

 

Az Államtudományi és Közigazgatási Kar, valamint a Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar augusztus elsejével egyesült az Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar égisze alatt. A két civil kar egymástól függetlenül, külön hallgatói önkormányzattal, eseményekkel, szakmai lehetőségekkel működött. Változik-e valami az „óriáskar” keretein belül, vagy ugyanígy elszeparálva fognak tevékenykedni? Erről kérdeztük a Nemzeti Közszolgálati Egyetem régi és új polgárait, illetve várakozásaikra, véleményeikre voltunk kíváncsiak. Egy kérdés mindenkinél feltevődött: volt, van és lesz-e rivalizálás ÁKK és NETK között?

Pálinkás Petra elsőéves nemzetközi igazgatási szakon, Turáni Ádám pedig az államtudományi szak mellett tette le a voksát. Hogyan élték meg ők gólyaként és mit gondolnak most a fúzióról?

Petra: „Nagyon meglepődtem, amikor egy felsőbb éves ismerősöm tájékoztatott, a két kart összevonják. Rosszul érintett, hogy nem a NETK hallgatója leszek, hanem egy egybevont karé. Szerintem különleges volt, hogy az egyetemen létezett egy Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar. A gólyatáborban érezhetővé vált számomra a karok közötti feszültség, ezért a felsőbb évesektől érdeklődtem, hogy mi ennek az oka. Akikkel beszélgettem, mind azt mondták, már régóta jelen van a rivalizálás, de a tényleges okát ők sem tudták meghatározni. Mivel csak egy hónapja vagyok az NKE közösségének a tagja, így még nem vettem észre semmiféle nagyobb konfrontációt a volt ÁKK és NETK hallgatói között. Viszont azt megfigyeltem, hogy jól el tudok beszélgetni egy - régi rendszer szerinti - ÁKK-sal mindaddig, amíg ki nem derül, hogy melyik szakra járunk. Ezután mintha minden megváltozna, eltávolodik (képletesen) és igyekszik mihamarabb megszüntetni a beszélgetést. Ennek ellenére több olyan rendezvényre számítok, ahol jobban megismerhetjük egymást.”

Ádám: „Szerintem rivalizálásról szó sincs. Nem tudom pontosan mi változott meg, hiszen nincs viszonyítási alapom, elsőéves vagyok. Viszont az érzékelhető, hogy a két kar az összevonás ellenére is elszeparált egy bizonyos szinten, például a gólyatáboros csoportok is a régi felállás szerint voltak elosztva, így az én csapattársaim is kizárólag csak ÁKK-soknak tekinthetőek. Szerintem az egyesülés leginkább csak névleges, gyakorlatban nem vehető észre a fúzió. Egyáltalán nem érintett rosszul, hogy nem az ÁKK-ra vettek fel, először inkább csak furán hangzott az új, egyesült kar elnevezése. Nyilván jobb lenne egy kisebb, zártabb közösséghez tartozni, mint egy több szakot magába foglaló „óriáskarhoz”, de ezekkel kapcsolatban persze nincsenek személyes sérelmeim. Elvárások egyelőre még nem fogalmazódtak meg bennem, minden nagyon új. A régi NETK szakkollégiuma államtudományisként nem foglalkoztat kifejezetten, a szakon alapvetően sem hangzik el az Ostrakonon kívül semmi. Az összevonásnak a nagy előnye, hogy minden szakkollégiumba lehetőség van jelentkezni, valamint olyan órákat látogatni, amiket eddig kifejezetten csak adott karnak lehetett és bár nincs rálátásom, az egybegyúrt ÁNTK működtetése valószínűleg sokkal gazdaságosabb is.”

Dovák Dorka, nemzetközi igazgatási szak, II. évfolyamos hallgatójától, aki mentorként vett részt 2019-es táborban Tatán, a gólyák között szerzett tapasztalatokról és összevonás megéléséről kaptunk információkat.

Dorka: „Ami a diákokat a legjobban érinti szerintem, az a hallgatói önkormányzat, aminek a megalakulása éppen folyamatban van. Volt NETK-esként remélem kerül be pár biztonság-és védelempolitika vagy nemzetközi igazgatási szakos hallgató a választmányba, hiszen a mi problémáink kezeléséhez ők értenek a legjobban. Ezzel szemben számos volt ÁKK-s jelöltre adtam le a voksomat, mert munkájukat ismerve meggyőztek. A karok közötti rivalizálás pedig létező jelenség (volt?), viszont ez nem jelentette sosem azt, hogy ne lett volna ott tanuló barátom. Mindenféle ellenségeskedés ellenére is bebizonyosodott a két kar intelligenciája, ahogy a gólyatáborban meg tudtuk oldani az új és ismeretlen helyzetet, gördülékenyen együtt dolgoztunk. Mind mentorok, mind szervezők úgy álltunk az ÁNTK-hoz, hogy semmiképp ne neveljünk bele az új évfolyamban rivalizálást. Reméljük ez így is történt. Véleményem szerint ez nem egy egyéjszakás folyamat, évről évre egyre kevésbé fog érződni, hogy valamikor két kar voltunk és idővel teljes összhang alakul majd ki. Szerintem mi többet foglalkoztunk ezzel, mint a gólyák. Nem is igazán értették, hogy most lényegében milyen változás történt és ez mit befolyásol. Ha ők a NETK és az ÁKK közötti konfliktusról beszélnek, amögé csak hallomásból tudnak tartalmat tenni.”

Csonka Attila nemzetközi igazgatáson diplomázott idén, most már a nemzetközi tanulmányok mesterszak hallgatója. Volt HÖK választmányi tag, jelenleg is Ostrakon-os szakkollégista, így érzékelhette az ÁKK-NETK viszonyát, valamint van hasonlítási alapja ÁNTK és NETK között. Az idei Választási Bizottság tagjaként pedig átlátja a első ÁNTK HÖK felhozatalát.

Attila: „Az NKE nem tartozik a nagy hallgatószámú egyetemek közé. A NETK-re kifejezetten igaz volt, hogy egy nagy család vagyunk, hiszen még kevesebben tanultunk, buliztunk és éltünk együtt. Az aktuális kari HÖK választmányok a közösség összekovácsolására törekedtek. Látványos változásokat nem érzékelek az eddigi pár hónap alapján, a képzések működnek, mint eddig, az idei gólyatábort sikerült jól megszervezni, a szakkollégiumok tovább tudnak dolgozni, a pályázatok és ösztöndíjak ugyanúgy elérhetőek. Biztos vagyok benne, hogy az EHÖK-nek és a nyáron összevont, ideiglenes ÁNTK kari HÖK-nek, illetve a Szakkollégiumok Egyeztető Fórumának ebben nagy szerepe van.  A kedvezőnek tűnő jelek ellenére nem akarok elsiklani felette, hogy a hallgatói érdekképviselet érdekérvényesítő képességére rá kell erősíteni. Igenis direktívák helyett, minden egyetemi polgárnak tudnia kell az őket érintő nagyon fontos döntések meghozataláról is – már az előkészítéstől kezdődően. Két kar összevonása mégiscsak egy ilyen kérdés. A döntés pozitívumai mellett, remélem a helyzetből adódó negatívumok is számításba lettek véve. Bízom benne, hogy pár év távlatából is helyes lépésnek fog tűnni ez. Az ÁNTK HÖK Választási Fórumon nagyokat mosolyogtam – amikor főleg elsős jelöltektől – kampánycélként hallottam a „közig” és a „nemzetközi” szakok rivalizálásának megállításáról. Alapképzés alatt nem tapasztaltam ilyet, a régi időkben, ha volt is egy-egy NKE VIBES környékén feszültség karok között, általában az a mém-oldalakon jelent meg, erős poénként, amiből a NETK mindig kimaradt. Összességében a Közszolgálati nagy-nagy erősségének tartom, hogy nálunk mindenféle kategorizálás nélkül megtalálhatjuk a társaságunkat és a szakmai elképzeléseinket is.”

Garab Anna közigazgatás szervezőként végzett a 2018/19-es tanévben, tanulmányait az államtudományi osztatlan mesterképzésen folytatja. Az ÁKK hallgatói önkormányzatában elnökként nagy rálátása volt az történésekre. Ellentétről, összevonásról és programokról kérdeztük.

Anna: „Izgalmas hónapokon vagyunk túl az összevonás óta. Az ÁKK HÖK tagjaival Dékán úr egyeztetést kezdeményezett, amikor szóba került a két kar összevonása. Meghallgattunk minden érvet és okot ami ezt indokolttá teszi, kértük a hallgatók értesítését is a folyamatokkal kapcsolatban. A karok közötti átfedés sokaknak látható volt, gondolok itt nem csupán a közös modulra, hanem az egyéb átoktatott tárgyakra is, de arra is kitérhetünk, hogy sokszor emlegették a volt NETK-et és ÁKK-t összesítve „Civil karként”. Kezdetektől támogattuk a javaslatot, úgy éreztük, nekünk ebből nem származhat hátrányunk. Tudtuk, hogy a szervezeti változások a kari HÖK rendszerére is hatással lesznek. Ez ügyben megkaptuk a segítséget mind az EHÖK, mind a kar, illetve karok vezetésétől, mindezek eredményeként augusztus 7-én megalakult az ÁNTK HÖK ügyvivő választmánya. A gólyatábor sikeres lebonyolítása is azt mutatja, hogy eredményesen tud együtt dolgozni a két elődkar csapata. Ahhoz, hogy mindenkinek legyen feladata és hatásköre, szükséges volt az új választások mielőbbi kiírása. Ami már az elején egyértelművé vált számunkra, hogy egy sokkal nagyobb hallgatói létszámot kell képviselnünk, ami még nagyobb felelősséget követel. Azonban itt is a legfontosabb, hogy minden fontos információ beérkezzen a kari HÖK képviselőihez és mielőbb megoldás szülessen a problémákra. A programszervezés során szintén figyelembe kell venni, hogy egy-egy rendezvényen sokkal többen lehetnek mint a régebbi kari rendezvényeken, emellett pedig még inkább törekedni kell a tervezés során a témákra, hogy minden szak hallgatói számukra megfelelőt találjanak. Elnézve a mém oldalakat, talán igen, volt rivalizálás, ami alaptalan és felesleges feszültségkeltés csupán. A legtöbbet emlegetett „különbség” a ponthatár, szerintem viszont nem ez határozza meg azt, hogy az egyetem elvégzése után kiből milyen szakember válik és ki mennyire lesz sikeres. Egy jó barátságnak pedig főként nem ez az alapja. Szerencsére a gólyatáborban már azt tapasztaltam, hogy az elsősök nyitottak voltak a közös feladatokra is. Akik még anno az elődkarokon folytattak tanulmányokat sokkal érzékenyebben viszonyulnak az összevonáshoz, azonban közös feladatunk az egyetemi és kari vezetéssel együtt, hogy bebizonyítsuk, valóban hasznos volt ez a döntés és a hallgatókat nem éri hátrány. Az pedig, hogy mit skandálnak a gólyák Tatán, ÁKK, NETK vagy éppen ÁNTK? Szinte teljesen mindegy, csak érezzék azt, hogy egy közösséghez tartoznak és ide jó tartozni.”

Összességében tehát viszonylag ellentétes véleményeket olvashattunk, azonban a kar jövőjének szempontjából valami biztos: mindenki az ismeretségek elmélyítésére törekszik és elsősként talán mondhatom ezt, de mi, akik az ÁNTK korszak első gólyái vagyunk, nem érzünk ellenségeskedést. Az, hogy milyen volt az ÁKK-NETK viszony, csak a gólyatáboros mendemondákból ismerhetjük, és hogy megért-e az összevonás? Kiderül.

Szöveg: Pap Melinda