Rendezvényszervezés

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzatának eseményei, rendezvényei a rendezvényekért felelős referens feladatkörébe tartoznak. Véleményezi az NKE EHÖK és a Kari Hallgatói Önkormányzatok rendezvényeit. Feladata az NKE EHÖK rendezvényeinek ütemezése a Kari Hallgatói Önkormányzati rendezvények időpontjainak figyelembevételével, programok kialakítása, azok megszervezése. A költségvetés, beszámoló elkészítése és a Küldöttgyűlés elé tárása. Segítséget nyújt a nagyobb kari rendezvények megszervezésében. Alapvető feladata a kari rendezvényekért felelős referensek koordinálása.

EHÖK rendezvényekért felelős referens: Szabó Péter