Gazdasági ügyek

Mint országunk minden egyes hallgatói képviseletében, úgy az NKE kari, illetve egyetemi Hallgatói Önkormányzatában is a közösen lefektetett Alapszabály a mérvadó, amely keretként szolgál a HÖK kötelékében tevékenykedő tisztségviselők számára. Az imént elhangzott „keret” szó talán a legvalósághűebben, a szabályzat szempontjából pedig a legkielégítőbben határolja be az EHÖK gazdasági elnökhelyettesének feladatait.

Bízom benne, hogy a Kedves Olvasóban a rövid bevezetés átolvasása után felmerült a kérdés, hogy mit is tartalmaz az emlegetett „keret”. Alapszabályunk szerint a tisztségviselő feladatai közé tartozik az EHÖK munkájának tervezése, szervezése, segítése, a gazdasági ügyekben való ellenőrzés és állásfoglalás, határidők betartása, az eseti igénybejelentések kezelése, valamint a költségvetés megtervezése, benyújtása. A gyakorlatba továbblépve azonban egyértelmű, hogy fentebb leírtaktól sokkal többről van szó. A gazdasági elnökhelyettes nem pusztán az EHÖK tevékenységét kíséri figyelemmel, hanem csatlakozik egyes kari ösztöndíjakkal kapcsolatos munkálatba (lásd. Publico Bono ösztöndíj), folyamatos kapcsolattartásban működik a kari gazdasági alelnökökkel, jogsegélyt ad, vagy kér egyes hallgatói ügyek megoldásához, illetve önmaga is előkészít egyes ösztöndíjakat (közéleti ösztöndíj, demonstrátori ösztöndíj, Pro Juventute ösztöndíj). Emellett kiemelt szerepet játszik az Egyetemi apparátussal való kapcsolattartásban, a karok, illetve az EHÖK igénybejelentéseinek, szerződéseinek adminisztrálásában, későbbi rendezésében.

Keretbe foglalva az ismertetőt, azt kell mondanom, hogy az Alapszabályban foglaltakon, illetve a gyakorlati tevékenységen túl, a gazdasági elnökhelyettes legfőbb feladata megtalálni az EHÖK, a karok, illetve a hallgatók érdekei közötti egyensúlyt, ezt pedig munkájában reprezentálva szükséges érvényre juttatnia!

EHÖK gazdasági ügyekért felelős elnökhelyettese: Murányi Ferenc

Hallgatói kérdőív:​
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzata szeretné felmérni a nappali munkarendű hallgató anyagi helyzetét, hogy ez alapján alakítsa ki stratégiáját az ösztöndíjakkal kapcsolatban.