Bemutatkozás

„A felsőoktatási intézményekben a hallgatói érdekek képviseletére – a felszoktatási intézmény részeként – hallgatói önkormányzat működik. A hallgatói önkormányzatnak minden hallgató tagja, választó és választható.” (NFTV 60§ (1))

Egyetemi szinten a Hallgatói Önkormányzat elsődleges célja és kiemelkedő fontosságú feladata az érdekképviselet. Az egyetem minden fontos döntéshozó és véleményező testületei – mint például a Szenátus és a Kari Tanács, valamint a hallgatók ügyeivel foglalkozó bizottságok (Hallgatói Tanulmányi-, Vizsga- és Szociális Ügyek Bizottsága, Hallgatói Jogorvoslati Bizottság) – munkájában mind aktív részt vállalnak a hallgatói képviselők, hogy a döntések a hallgatói érdekek és jogok maximális figyelembevételével szülessenek. Egyetemünkön a hallgatói képviselet két szinten szerveződik. Az első szint a kari Hallgatói Önkormányzatok (HÖK) szintje. Egyetemünkön négy kar működik, így négy kari HÖK létezik. A második szint az egyetemi képviselet. A négy kari HÖK képviselői maguk közül választják meg azokat, akik már egyetemi szinten, mind a négy kar képviseletében járnak el. Az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat (EHÖK) legfőbb döntéshozó szerve a Küldöttgyűlés, amely jelenleg 12 főből áll. Három-három kari képviselőből, valamint az elnökből. Az EHÖK élén az elnök áll, az ő munkáját segítik a kari HÖK elnöki posztokat is betöltő alelnökök, a titkár valamint a referensek. A kari önkormányzatok változatosak. Minden karnak megvannak a maga sajátosságai, amelyek értelemszerűen más-más kérdésekhez, problémákhoz, de ugyanígy lehetőségekhez vezetnek. Pontosan emiatt, a kari önkormányzatok belső szervezete úgy került kialakításra a hagyományok figyelembevételével, hogy az ott tanuló hallgatótársainknak a legtöbb segítséget tudja nyújtani.

Miért és mikor fordulj a HÖK-höz?

A Hallgatói Önkormányzat elsődleges feladata, hogy a hallgatók jogait védje. Ha tehát úgy érzed, hogy egy oktató a szabályzatoknak nem megfelelően járt el egy téged érintő ügyben, akkor nyugodtan fordulj a HÖK-höz problémáddal, mindent megteszünk, hogy megoldjuk! Ezen kívül a HÖK számos, az egyetemi éveitek alatt rendkívül fontos lehetőség és esemény lekoordinálásának a megbízottja. Különböző bizottságainkkal, mint például a Diákjóléti Bizottság vagy a Kollégiumi Bizottság, valószínűleg találkozni fogsz, hiszen ők azok, akik a rendszeres szociális támogatás pályázatát kezelik, illetve koordinálják a kollégiumi beköltözést és a felvételit.

A hivatalos ügyek mellett a hallgatói szervezet feladata a közösségi élet szervezése is. A rendezvények, programok szervezésének célja, hogy lehetőséget biztosítsanak egyetemi éveitek minél tartalmasabb eltöltéséhez, hogy a képzés befejeztével mosolyogva gondoljatok vissza az itt eltöltött időre. Remek lehetőséget biztosítanak ezek a rendezvények a különböző karok hallgatói számára a megismerkedésre, az egyetemi hallgatói integráció erősítésére. Az NKE EHÖK számos rendezvény szervezése mellett (NKE Női Kézilabda Kupa, Gyűrűavató Ünnepség) a Forum Publicum hallgatói magazin kiadója. Havonta megjelenő magazinunkban a hallgatókat érintő és érdeklődésükre számot tartó beszámolókkal, interjúkkal és fotóriportokkal találkozhatnak az olvasók.