Szent György Szakkollégium 


A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karának Szent György Szakkollégiuma az iskola történetében egyedülálló kezdeményezésként 2008. december 01-én alakult meg ünnepélyes keretek között tizenegy fővel. Az alapítók - az Egyetem jogelődjeként - a Rendőrtiszti Főiskola Szenátusának jóváhagyásával egy olyan közös értékrenden alapuló közösség kereteit teremtették meg ezzel, mely lehetőséget biztosít tagjainak arra, hogy tanulmányaik mellett további szakmai és tudományos ismeretekkel és tapasztalatokkal gazdagodjanak.
 
A Szakkollégium maximálisan húsz főt, ún. aktív tagot ölel fel, akik feladataikat öt bizottságba szerveződve végzik: Tanulmányi, Programszervező, Gazdasági és Pályázati, Kommunikációs és Személyügyi Bizottság. Az aktív tagokból áll össze a Taggyűlés, mely a Szakkollégium legfőbb döntéshozó szerve. A vezetőség részeként, a Szakkollégium tevékenységét az Igazgató és az Igazgatóhelyettes(ek) koordinálják, akik egyben a kar oktatói is, s akik a taggyűléseken tanácskozási jogkörrel vesznek részt. Mellettük a Rendészettudományi Kar nappali tagozatos hallgatójaként a Hallgatói Igazgató látja el a közvetlen irányítási, kapcsolattartási feladatokat. A Szakkollégium életében nagy szerepet vállalnak az ún. senior tagok, akik már hivatásos állományúként adják át tapasztalataikat, s ha tehetik, részt vesznek programjainkon, illetve segítenek azok lebonyolításában.
 
Szakkollégiumunk a rövid, három éves fennállásának ellenére jelentős szakmai és tudományos programokba kapcsolódott be mind résztvevőként, mind szervezőként. Ennek jegyében olyan kapcsolatrendszert sikerült kiépítenünk, mely nem csak hazai szakkollégiumokkal vezetett sikeres együttműködésre, hanem több külföldi, rendészeti profilú főiskolával is. Ezek jegyében közös szakmai programsorozatok kerülnek megszervezésre, melyek nem csak elméleti, de gyakorlati tudásunkat is bővítik.
 
Ezek mellett tudományos konferenciákon, kerekasztal-beszélgetéseken, műhelyvitákon és egyéb kulturális rendezvényeken veszünk részt, vagy segédkezünk a lebonyolításban.
 
A jövőben hasonló irányvonal mentén haladva folytatni kívánjuk a már megkezdett programjainkat, valamint továbbra is előmozdítjuk a tudományos kutatómunka kibontakozását, és a rendészet és tehetséggondozás területén kialakított kapcsolataink fenntartását és kiszélesítését. Reményekkel tekintünk előre, hiszen az integráció révén, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem megalakulásával új lehetőségek nyíltak meg előttünk, melyekkel igyekszünk legjobb tudásunk szerint élni.
 

Vezetőség:

Lantos Mihály r. őrnagy
 
E-mail: lantosmisi@gmail.com. Telefonszám: 06-20-935-94-19.