Ostrakon Szakkollégium

1. Bemutatkozás

Ha lényegre törően kellene fogalmaznunk, a válasz az lenne, hogy egy szakkollégium. Ám az igazság korántsem ilyen egyszerű, hiszen az Ostrakon egy sokoldalú szervezet. Mottónk: „Egynek minden nehéz, soknak semmi sem lehetetlen!” És valóban, az ostrakonosok egymást segítve haladnak az egyetemista élet rögös útján, együtt leküzdve a nehézségeket, megélve a sikereket és örömöket.

Az Ostrakon egy önszerveződő közösség, egy baráti körből kialakult szervezet, mely mára már a Nemzeti Közszolgálati Egyetem egy meghatározó részévé vált. Egy biztos alap a hallgatók számára, melyre bátran támaszkodhatnak.Célunk a tehetséggondozás, egy alternatíva nyújtása az egyetemi fiatalság felé, ami arra ösztönöz, hogy töltsd meg az életed tartalommal, és hozd ki belőle, amit csak lehet. Hisszük, hogy az önképzés része lehet, és része is kell, hogy legyen a mindennapjainknak. Egy lehetőség, mely megteremti a környezetet hallgatóink képességeinek fejlesztésére, kiteljesítésére. Elkötelezettek vagyunk az erős közösség fenntartásában, amelyből a világot kritikusan szemlélő, felelősen gondolkodó és cselekvő értelmiségek kerülnek ki.

Szervezetünk 2011 áprilisában, még a Budapesti Corvinus Egyetem égisze alatt alakult meg politikaelemző és államelméleti diákkörként, azzal a céllal, hogy alternatívát nyújtson az érdeklődő hallgatók számára szabadidejük hasznos eltöltésére, valamint helyet biztosítson a mindennapos oktatáson felüli tudományos, szakmai fejlődésünknek. Mivel szervezetünk önálló, alulról jövő hallgatói kezdeményezésként született meg, így tevékenységünket – bár az Egyetem és a Kar részéről is rokonszenv és segítőkész magatartás kíséri – a kezdetektől fogva nagyfokú önállóság jellemzi. Bár szakkollégiumunk szűk 5 éves múltra tekinthet vissza, fiatal mivoltunkat aktivitással és folyamatos fejlődéssel ellensúlyozzuk.

Aktív szakmai és közösségi tevékenységünk elismeréseként 2012 májusában a Kar vezetése beleegyezését adta szakkollégiummá válásunkhoz, ami a költségvetési évre való tekintettel 2013. januártól vált jogilag is valósággá.  Munkánk ezen formában történő elismerését követően sem hagyott fel lelkesedésünk és tovább építettük szervezetünk, és 2015 áprilisában sikerült elnyerni a minősített szakkollégiumi címet.
 

2. Szervezet

Az Ostrakon tagsága és szervezete is rengeteg változáson ment keresztül, mióta az alapítóatyák 2011-ben útjára indították. A minden évben nagy izgalmakkal kecsegtető felvételiken bizonyíthatják képességeiket az újoncok, és azt is, hogy érdemes a vérfrissítéseket rájuk alapozni. Az évek során az egyetem legnagyobb tagsággal rendelkező szakkollégiumává nőttük ki magunkat, a létszámunk elérte az 53-t is.

Az önkormányzatiságnak megfelelve a legfőbb szerv a Közgyűlés, melynek ülésein minden tag részt vesz. Az igazgató mellett a hallgatói irányítást az elnökség végzi (elnök, elnökhelyettes, szakmai alelnök, közösségi alelnök, kommunikációs alelnök, pénzügyi alelnök és az alelnökök munkáját közvetlenül segítő titkárok). A négy alelnök pedig alatt egy-egy stáb működik, minden szakkollégista tagja egy stábnak. A tisztviselőket évente a Közgyűlés választja, melyen bármelyik szakkollégista megmérettetheti magát.
 
Mindemellett nagy hangsúlyt fektetünk a kapcsolattartásra nemcsak az Egyetemünk hallgatói szervezeteivel, de az összes szakkollégiummal. Az idei Interkoll megszervezése mellett az egyetemi berkekben is igyekszünk a szakkollégiumi mozgalmat előremozdítani. Szervezetünk kezdeményezése nyomán jött létre az NKE Szakkollégiumi Együttműködési Fóruma, melynek első két elnökét szakkollégiumunk adta.